Tren på en av Norges største profesjonelle kampsport-og fitness-sentre.

Vi er et familiekampsportsenter som er tilpasset helt vanlige mennesker, både unge og gamle.

Du vil alltid oppleve å trene i en positivt og oppbyggende atmosfære.

Vi ligger midt på treet prismessig i forhold til andre tradisjonelle treningsentre/ kjeder.

Vi har ikke som mål å konkurrere med de dugnadsdrevne idrettsklubbene, hverken i pris, fasiliteter, eller driftmodel.

Medlemmene og foreldrene skal slippe dugnader, kakesalg, loddsalg osv.

Vi har toppkvalifiserteinstruktører som har lang fartstid og utdannelse innen grenene som blir undervist.

Kristiansand Kampsport Senter er rett og slett en hyggelig sted å trene.

  • Trygg trening med mening.

hjelp-jeg-er-ny

 

 

Første-gang-voksne