Betalingspørsmål

Det er CINN som tar seg av alt som har med faktura, inn og utmeldinger av våre medlemmer å gjøre.
De ansatte på senteret sitter ikke på betalingsinformasjon, derfor må alt taes opp med CINN.

Christiania Innfordring AS
Rigetjønnveien 12,
4626 Kristiansand

38 00 30 60
post@cinn.no
Våre kontrakter er basert på Autogiro, for å sikre smidigist mulig oppgjør for både medlemmene og klubben.
Har du noen spørsmål angående betalingen eller evt feil ved betalinger, kan du kontakte CINN direkte. IKKE SENTERET.
Senteret sitter ikke på kundeinformasjonen.

Vanlige spørsmål i forbindelse med betaling

- Jeg har fått purring/ innkasso / regning som jeg lurer på.
Betal dem om de stemmer. Er du i tvil kontakt CINN.

- Jeg har fått nytt kontonr/ adresse/ tlf osv.
Fyll ut en ny kontrakt med riktig kontoinformasjon. Du beholder samme vilkår som når du tegnet kontrakt.

- Jeg får manuelle giro, men vil ha autotrekk.
Kan hende at kontoinformasjonen var feil ved innmelding .
Fyll ut en ny kontrakt med riktig kontoinformasjon. Du beholder samme vilkår som når du tegnet kontrakt.

- Hvilken dato skjer avtaletrekk?

Alle avtaletrekk skjer den 15. hver måned. Dette gjelder alle våre treningsavtaler. For å holde best mulig oversikt og effektiv behandling av betaling har vi ikke mulighet til å ha andre trekkdatoer i systemet.

- Jeg får en manuelle giro på kr 390 hvert år, men jeg har autogiro.
- ALLE som trener på Kristiansand Kampsport Senter må ha en obligatorisk kampsportforsikring.
- Vanlig forsikring dekker ikke eventuelle skader som skulle oppstå under kampsportrelaterte treninger.
- Vi har så å si ingen skader på våre treninger, men vi har alikevel bestemt at de som trener hos oss må ha en særforsikring.
- Når du skriver under kontrakten vil du få tilsendt en faktura på kr 390.-
- Dekninger gjelder for perioden fra 01 januar (eller fra den dato hvor du ble medlem) til 31 desember.
- Ny faktura blir tilsendt/ beløpet blir trukket via avtalegiro hver januar.
- Forsikring gjelder kun for trening på KKS, og gjelder ikke for konkurranser.
- Informasjon om dekning, forsikringsvilkår og skadeskjema finner du på våre hjemmesider under medlemskap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

question mark

 

 

hjelp-jeg-er-ny