Utmelding

Under denne delen av våre websider vil du finne alle nødvendige informasjon forbundet med utmelding.
Vi ønsker med dette å vise at vi tar alle sider av medlemsforholdet like seriøst.

Vi ønsker å fokusere på det vi er gode på, nemmelig å holde på med kampsport og ta vare på våre medlemmer.
Derfor betaler vi Kredinor, for å håndtere alt som har med fakturering å gjøre.

Kredinor
Kjøita 18, Kraftsenteret |4630 Kristiansand S.| Norway
Telefon: 38 62 00 90 | Faks: 3800 3061
E-post:  service@medlemshjelp.no | www.medlemshjelp.no

Våre kontrakter er basert på Autogiro, for å sikre smidigist mulig oppgjør for både medlemmene og klubben.
Har du noen spørsmål angående betalingen eller evt feil, kan du kontakte KREDINOR direkte. IKKE SENTERET.
Senteret sitter ikke på kundeinformasjonen.

 

 

 

Jeg-slutter

 

 

Oppsigelse av medlemskap

Etter du har tegnet kontrakt, er du medlem frem til du sier opp kontrakten skriftelig og sender det til Kredinor.
Husk at det er 2 mnds oppsigelse, så pass på at du tar dette i betraktning når du velger å avslutte kontrakten.
Du kan trene hele oppsigelsestiden.

Dette dokumentet skal benyttes ved oppsigelse av medlemskap i senteret.
Har du ikke printer, kan du bare skrive tilsvarende informasjon på et ark og slenge det i postkassen.

1- Print ut dette dokumentet.(PDF)  Utmeldingskjema for KKS
Om du ikke har printer, kan du bare skrive ned all infoen for hånd og sende det.

2- Fyll ut skjemaet.

3- Legg det i en konvolutt og send den til: Kredinor Kjøita 18 Kraftsenteret, 46o6 Kristiansand
eller skriv under, skan brevet og send den pr mail til post@cinn.no

NB! Dette må nødt foregå i skriftlig form og sendes til Kredinor.
IKKE TIL SENTERET!!

Bekreftelse på mottatt oppsigelse
Du får bekreftelse fra Kredinor innen en måned etter innlevert oppsigelse.

Kontoskifte
Dersom et medlem skifter konto må Kredinor kontaktes.
(Ny avtalegiro fullmakt må dermed opprettes.)

Kan jeg fryse medlemskapet?
Ved langvarig sykdom over 2 mnd, graviditet osv, kan du skriftelig, med vedlegg av legeerklæring,  fryse medlemskapet i maximum 6 mnd.
Prisen for dette er kr 550,-  inkl omkostninger og sendes pr manuell giro. Frysingen starter når du har betalt.
Hvis ikke avgiften blir betalt innen fristen, anses dette som om du ønsker å fortsette det vanlige trekket.

Etter 6 måneder vil trekket automatisk starte opp igjen, med den bindingstiden du hadde igjen før du satte kontrakten på pause.
Om du fremdeles ikke ønsker å fortsette, kan du fylle ut en utmeldingsskjema og krysse av for at du ønsker en samlet regning på resten av bindingstiden.
Har bindingstiden utløpt, husk 2 månedes oppsigelse.

Utmeldingsjema- Bruk denne, eller skriv tilsvarende for hånd.

Utmeldingsjema- Bruk denne, eller skriv tilsvarende for hånd.

Vanlige spørsmål i forbindelse med oppsigelse

Mange, tegner kontrakter uten å sette seg inn i hva vi skriver under på.
Derfor har vi gjort vårt beste for at infoen skal være lett tilgjengelig,
ved å informere på flere plasser.
- Før du startet leste du sikkert hjemmesiden.
- Når du startet fikk du en infomappe, den inneholdt, timeplan, infohefte og kontrakter.
- I tillegg får de fleste muntlig info om kontrakten ved oppstart.

Ved å gi samme informasjon på 3-4 plasser til hver person, syntes vi at informeringsjobben er gjort fra vår side.

Det er ikke ofte vi får spørsmål, men det hender.
Her er noen spørsmålene og svarene vi har fått gjennom årenes løp.
Har du en eller flere av dem, så vil denne delen hjelpe deg å få et svar.

- Jeg har bare sluttet å komme på trening, er jeg utmeldt nå?
Vi ønsker at du trener, men du bestemmer selv hvor mye eller hvor lite.
De som sitter på faktureringskontoret trener ikke hos oss, de har derfor ikke greie på hvor mye eller lite du trener.
Du må si opp skriftelig til Kredinor, du er fremdeles medlem.

- Jeg har sagt ifra til treneren at jeg slutter, er jeg utmeldt nå?
Nei, treneren din har ikke noe med medlemskapet eller fakturering å gjøre, de har derfor ikke myndighet eller mulighet til å avslutte noe som helst.
Når treneren har annerkjent at du slutter, er det på et personlig plan, altså du er fremdeles medlem.
Du må si opp skriftelig til Kredinor, du er fremdeles medlem.

- Jeg har sendt en Snap, Instagram, MMS, SMS, melding på Facebook, er jeg utmeldt nå?
Nei, betalingselskapet har ikke tilgang til kampsportsenterets sosiale medier.
Du må si opp skriftelig til Kredinor, du er fremdeles medlem.

- Jeg har sendt utmeldingen direkte til kampsportsenteret, er jeg utmeldt nå?
Nei, betalingselskapet holder til en annen plass. Vi har ikke postkasse på kampsportsenteret.
Du må si opp skriftelig til Kredinor, du er fremdeles medlem.

- Jeg har ringt CINN, er jeg utmeldt nå?
Avtalen med CINN er at de kun tar imot skriftelig oppsigelser for å unngå misforståelser.
Du må si opp skriftelig til Kredinor, du er fremdeles medlem.

- Jeg har selv stoppet autotrekket i banken, er jeg utmeldt nå?
Nei, du er fremdeles medlem, CINN tror at det er noe galt med banktrekket og fortsetter å sende deg regninger, purring og inkassokrav.
Du må si opp skriftelig til Kredinor, du er fremdeles medlem.

- Jeg er forbannet på alle, fordi jeg glemte å si opp kontrakten når jeg sluttet i 2008, er jeg utmeldt nå?
Sier du ikke opp ditt medlemskap er du fremdeles medlem. Har bindingstiden din gått ut, er det 2 mnds oppsigelsestid.
Du må si opp skriftelig til Kredinor, du er fremdeles medlem.

- Jeg vil slutte før bindingtiden har gått ut, hva gjør jeg?
Ved inngått kontrakt har du bundet deg for å få en periode, den perioden må betales for om du trener eller ikke.

1- Du kan si opp skriftelig til Kredinor og du betaler til bindingstiden er omme.
Frem til da er du medlem og kan trene.

2- Du kan si opp skriftelig til Kredinor- kryss av at du betaler resterende samlet på en tilsendt giro.
Frem til da er du medlem og kan trene.

- Jeg har flyttet til en annen by, mistet jobben, fått vondt i viljen, kjørt i fylla og mistet lappen?
Det er veldig dumt, og vi føler med deg. Men forpliktelsene dine stopper ikke for det.
Du eller en voksen har inngått en kontrakt som løper, frem til blir sagt opp

1- Du kan si opp skriftelig til Kredinor og du betaler til bindingstiden er omme.
Frem til da er du medlem og kan trene.

2- Du kan si opp skriftelig til Kredinor kryss av at betaler resterende samlet på en tilsendt giro.
Frem til da er du medlem og kan trene.

3- Du kan kontakte Kredinor og lage en skriftelig nedbetalingsplan, til du kommer deg på beina.

ferieog-info

Her er en kopi fra infoheftet, der det står om betaling og utmelding.

 

 

Her er kopi av kontrakten, som du har skrevet under på ved innmelding.

Her er kopi av kontrakten, som du har skrevet under på ved innmelding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KKS-zen