Kristian Jøranson

Kali Self Defence Instruktør

  • 4. Dan - Kali Self Defence
  • Sensei
  • 1. Dan Pro kick Kickboxing
  • Apprentice Instructor IMB-JKD
  • 2. Dan - Madunong Kali Sikaran
  • 1. Dan - Karate
  • Mastergrad i Idrett

Biografi

Siden jeg var liten har jeg alltid hatt en fasinasjon for kampsport.

De fleste i kameratgjengen delte ikke denne interessen og valget av idrettsaktivitet ble derfor fotball som alle de andre.
I tillegg drev jeg også med svømming. Etter hvert som årene gikk og slitasjen etter fotballen stadig satte sitt preg på dårlige knær, kom jeg til et punkt der jeg var nødt til å kaste inn håndlkleet for fotballen.
Dette var en gylden mulighet til å starte med det som hadde fasinert meg i så mange år.

Jeg var 19 år og bestemte meg for å begynne med Karate. Dette var et relativt enkelt valg siden det ikke var så bredt kampsporttilbud i Kristiansand den gangen, og at det å ha svart belte i Karate alltid har hatt en god lyd i mine ører.
Jeg troppet opp i Kristiansand Karateklubb sine lokaler i Ægirsvei 10b med nok selvtillit til å fylle hele Kristiansand Stadion.
Dette var noe som fort ble plassert på riktig hylle. På denne måten lærte jeg disiplin, respekt for andre og medmenneskelighet.
Elementer som har vært essensielle å ta med seg inn i det voksne liv. Besluttsomheten min for å greie svart belte var skåret i stein.
Og dette var noe jeg klarte å oppnå etter mange harde treningstimer. Jeg fikk nøkkelkort til å drive egentrening og jeg var en tid innom og trente kata før skolen hver dag, for så å komme på trening igjen etter skolen for å følge de normale klassene. Det ble en livsstil. Jeg deltok på et par konkurranser og fikk noen respektable plasseringer.
Men det skulle vise seg at den største interessen min lå innenfor feltet selvforsvar.

I år 2000 begynte jeg å trene filipinsk kampsport IKAEF ved siden av karatetreningen for å få påfyll av selvforsvar. Det skulle vise seg at dette var starten på en overgang fra Karate til Kali Sikaran.
I 2003 graderte Richard Haye seg til Madunong Guro ( 2.Dan)  som medførte at vi gikk fra IKAEF systemet som var en samlebetegnelse for flere filipinske arter til en mer spesifikk gren kalt Kali Sikaran under Jeff Espinous og Johan Skålberg. Kristiansand Kampsportklubb som det heter i dag reiste på turer til Tyskland og Sverige og jeg fikk da gleden av å trene med mange forskjellige instruktører fra forskjellige land, i forskjellige kampsporter på et høyt internasjonalt nivå.
Jeg lærte kjempe mye! På turene graderte jeg meg videre i Kali Sikaran og i 2005 oppnådde jeg graden Madunong Guro (2.dan).

Min interesse for trening har alltid vært stor. Har trent hele mitt liv og har jobbet med trening på helsestudio siden 2002. I 2006 besluttet jeg derfor å gjøre noe med denne interessen i form av studier, og begynte med det på idrett grunnfag på Universitetet i Agder (UIA).
Etter hvert som studiene gikk innså jeg at dette var noe som var veldig krevende og tok mye tid.
Derfor prioriterte jeg studiene og trappet ned kampsporttreningen. Jeg gikk inn i studiene med det jeg hadde og sitter i dag med en Mastergrad i Idrett.
Dette var noen utrolig lærerike og gøye år.
Mens jeg holdt på med masteroppgaven ble jeg også far til en liten kriger.
Dette var selvfølgelig også tidkrevende men utrolig gøy, og en berikelse i livet.

I 2011 gikk Kristiansand Kampsportklubb sin egen vei hvor vi i dag trener Kali Selfdefence.
Dette betyr at klubben er fristilt til å gjøre det klubben finner i sin beste interesse.
Etter min mening betyr dette mindre politikk og mer handling. Jeg ser derfor lyst på fremtiden til Kristiansand kampsportklubb.
Jeg sitter i dag med 13 års kampsporterfaring.
På den tiden har jeg vært innom Karate, Grappling, Shootfighting, Muay Thai, IKAEF, Kali Sikaran og Kali Selfdefence.
I dag er jeg gradert
1. Dan WKF Karate,
2. Dan (Madunong Guro) Kali Sikaran
Apprentice Instructor IMB
3. Dan Kali Selfdefence.

Kampsport har gitt meg en opplæring i å takle situasjoner på mange arenaer. Privat, i studier og i arbeidslivet.
Selv om treningsfrekvensen ikke er like hyppig som tidligere har kampsport en stor plass i tankene, kroppen og sjelen.
Jeg prøver å leve etter prinsippet; ”en dag uten trening er en dag uten mening”, og ”ubalanse på trening gir balanse i livet”.

Jeg har hatt noen trenere opp i gjennom som har gitt meg mye, men den som utmerker seg er Richard Haye.
Richie har gitt meg utfordringer, kunnskap, erfaring og ikke minst tillit i tillegg til å være en fantastisk god venn.
Med den gløden og engasjement ovenfor klubben, klubbens medlemmer og meg er du etter min mening tidenes ildsjel.
Som det er sagt; ”En svartbelte er en hvitbelte som aldri sluttet”.

Kristian Jøranson