barn-og-kampsport

Kampsport for barn

Barnegruppene er delt opp etter alder, hvert alderstrinn/ gruppe har en egen tilnærming og undervisningsplan tilpasset alder og modenhet.
Vi har samme opplegg og tilbud for barn i begge våre avdelinger på Lund og i Vågsbygd.
Det har etterhvert blitt stor pågang, spesielt i starten av skoleåret, så plass på at du bestiller plass og sikrer poden mulighet til å trene med oss.

For de minste barna, har vi utarbeidet et opplegg som heter FORELDRE & BARN, der foreldrene/foresatte & barna gjør aktivitetene "sammen". Meningen er at barnet skal ha 100% oppmerksomhet fra foreldren/foresatten under hele treningen. Fokuset i tillegg til det fysiske, er kommunikasjon mellom voksen & barn, både verbal og nonverbal.

Foreldre & småbarn 4-5 år
tirsdag kl 17.00- 17.40

Foreldre & barn 5-7 år
torsdag kl 17.00- 17.40

Kampsport junior 8- 11 år
mandager & onsdager kl 17.00- 17.45

Kampsportungdom 11- 14 år
mandager & onsdager kl 18.00- 18.45

På kampsport junior og kampsport ungdom, får deltakerne prøvet litt av hvert, før de spesialiserer seg innen en kampsport. Vi har fokus på en kampsport i en måned, før vi bytter tema. Dette er superpopulært og det gir barna et godt og allsidig kampsportgrunnlag.

- Kickboxing
- Brasiliansk Jiu Jitsu
- Kali Self Defence
- CrossFight Fitness

Vi sørger for at våre kampsportutøvere forstår at de får ikke benytter det de lærer i skolegården eller på gaten.

Gratis Prøvetime

- Vi tar inn nye medlemmer på hver trening hele året, så dere kan starte nå.
- Alle kan prøve en gratis prøvetime før du bestemmer deg.
- Kom innom ferdig skiftet minst 20 minutter før treningen starter, slik at vi kan hjelpe ditt barn å finne seg til rette på en trygg og   hyggelig måte.
- Bruk kontaktskjemaet til å sikre dere en prøvetime.
For å være sikker på at dere finner frem bør du se denne videoen.

Treningsleirer, seminarer og ferier.

Utover de vanlige treninger har avholder vi 2 helgesamlinger i året, der vi inviterer flinke instruktører til å holde spennende treningstimer i løpet av helgen. Deltakelse er valgfritt, men det er noe de fleste barn er med på.
- Det er en fin måte å få bli bedre kjent med treningskompiser og lære nye ting.
- Sommerleir og Juleleir er to faste eventer som arrangeres på kampsportsenteret på Lund.
- De varer 2 timer på fredag, lørdag og søndag, ingen overnatting eller reising.
- Vi legger ikke opp til noen reiser eller stevner for barnegruppene utover de 2 årlige leirene.
- Datoer for alt ligger på terminlisten nesten et år i forveien slik at dere kan lettere planlegge.
- Det er  alltid link til informasjon og priser.
- Vi følger skoleferien, så regelen er; Er det skolefri, så er det treningsfri.

Dugnader, lotteri, kakesalg, komiteer og andre ting.

Vennegrupper, fotballkamper, loddsalg, dette er alle ting som tar tid når du har barn.
Vi ønsker ikke å være på den listen, dere skal slipper å bake kaker, selge lodd og toalettpapir eller telle varer.
Vi skal ikke stjele deres tid.
Det er en av de mange fordelene ved å trene på en profesjonell kampsportsenter. 
Hvis forutsigbarhet og kvalitet er viktig for deg, prøv oss.

Dette er hva vi legger i barnekampsport på KKS.

-Kampsport er mer enn en helårsaktivitet, det er en aktivitet du kan holde på med hele livet.
En av forskjellene mellom kampsport og feks: fotball, håndball eller andre lagidretter, er at på et punkt i andre lagidretter så kan det være at du ikke få være med på laget eller spille fordi det ikke er plass, eller fordi du ikke er god nok. Du kan slutte om du vil, eller fortsette og spille på et annet nivå.

Hvis en tenker etter, så er det kanskje viktig og riktig i disse arenaer, når hele poenget til syvende og sist handler det om å score flest mål og å vinne. Hvis laget ønsker å vinne, så er det til lagets beste at de flinkeste spiller.

Kampsport på KKS, er bygget opp på en annen måte, noe av det som gjør kampsport unikt er at alle kan være med, alltid. På KKS får alle være med fra dag en, det vil aldri være slik at du eller barnet ditt ikke er god nok, eller at det ikke er nok plasser til at du er med. Hos oss er vi opptatt av å styrke de svake, ikke luke dem ut og favorisere  de som allerede er sterke. Alle er velkommen, alle får være med. Vi ser ikke bare etter de sterke, vi ønsker å være med på prosessen med å gjøre deg sterke, både fysisk og mentalt. Vi har klart å utvikle en kultur blant våre instruktører og våre medlemmer, som kommer til å hjelpe deg å oppnå det målet.

Når du melder dine barn inn i KKS, forvent mer enn bare kampsporttrening.

Med konstant fokus, på gode holdninger, sunne verdier, kosthold, kommunikasjon og positiv tilbakemelder, har vi som mål å styrke selvbildet til alle som bruker tid sammen med oss. Dette er ting som vi er sikre på, vil være til nytte for dem nå og i fremtiden, i alle livets arenaer, på skolen, på universitet, på jobben, på et jobbintervju, eller i samspill med andre mennesker. Vi syntes at det er verdifullt at våre instruktører strever etter å være gode forbilder, som holder det vi lover og gjennomfører det vi sier vi skal gjøre.

Legg merke til hvor mange hjelpeinstruktører som er en del av programmet. Programmet for barn og ungdom på KKS har et langsiktig fokus, som handler om mer enn å bare
beherske kampsportteknikker. Vi ønsker at alle lærer å ville bidra til å forbedre samfunnet. Dette gjør vi ved å gi opplæring i å være gode hjelpetrenere og instruktører, noe som kan være med å bidra til å skape gode fremtidige ledere og motivatører,.

I likhet med tradisjonelle kampsportklubber, lærer vi respekt og tradisjon, i tillegg til det har vi fokus på andre ting som de kan dra med seg videre i livet.

Barn som er overaggressive og utagerende, lærer å tone det ned og få bedre kontroll, mens barn som er litt sjenerte og stille, lærer å komme seg ut av skallet. Vi har mange solskinnshistorier om barn som har endret adferd til det bedre etter noen år hos oss.

Å trene kampsport hos oss vil ikke løse alle problemer, da det er mange andre faktorer som spiller inn som barn er utsatt for, flere timer i døgnet, som har større innytelse enn de få timer som de er oss hos.

Likevel så skal KKS være en trygg havn, en plass med positivitet, mestringsfølelse, gode rollemodeller, der de blir sett og tatt vare på.

Vi ønsker at alle som har trent hos oss, vil kunne se tilbake om noen år og føle at vi har vært et positivt bidrag i livet.
Det er ikke bare kampsport du betaler for, men du betaler for alt annet som er et resultat av å trene kampsport på KKS.

Hvilket kampsport finnes det?

De fleste har hørt om Karate, Judo og Bruce Lee, de vet at svart belte er det beste, og de som trener kampsport er helt ville og det til og med finnes kampsporter der folk slåss i bur.
Noen sparker, noen slår, noen går i hvite drakter andre ruller på gulvet, er det selvforsvar? Fullkontakt? Våpentrening? Er det trygt? Et galehus? Kickboxing eller Karate? Blir jeg tatt godt imot? Spørsmålene er mange, det er forståelig at det er vanskelig å vite hva og hvor du eller ungdommen din skal trene.

En kjapp forklaring:

Før vi forklarer om det tekniske, ønsker vi at du skal vite at selve kampsporten, uansett hva den heter er bare et verktøy til å  fremme høfflighet, bygge selvtillit, tålmodighet, koordinasjon og innsatsvilje i et miljø med rettferdighet og disiplin, der vi stiller krav til ungene. Lærer de noen kule slåg og sparke på veien, er dette bare et pluss.

Hva kampsporten heter betyr egentlig veldig lite, det viktigste er at det er gøy, variert trening i trygge, sunne omgivelser, der instruktørene har de nødvendige kvalifikasjoner og fremmer gode verdier. I denne alderen kan kampsporttrening brukes mot gjevnaldrende med store konsikvenser, men sjansen for at kampsporttreningen kan benyttes som effektiv selvforsvar mot en ungdom eller voksen er liten. Derfor er det viktig at hodet er med.  Det er viktig for oss å formidle at å kunne kampsport, er å ha nok selvtillit og være sterk nok til å ikke sloss. Det er noe som vi strever etter, uansett alder.  Det sagt, så ønsker vi å legge et bredt teknisk grunnlag for alle våre utøvere, uansett om de er barn, ungdom eller voksne.

Siden vi har instruktører, med svarte belter innen flere kampsporter, har vi også latt dette komme barn og ungdommene til gode. Vi bruker våre mest erfarne instruktører som barnetrenere, slik at vi er sikker på at de får den beste treningen som vi kan tilby.

Et innblikk i barneprogrammet

 

 

 

Her finner du en kjap forklaring for hvordan du og ditt barn kommer igang.

Finn riktig gruppe for ditt barn.

hjelp-jeg-er-ny

hjelp-jeg-er-ny