Betalingspørsmål

Det er Kredinor som tar seg av alt som har med faktura, inn og utmeldinger av våre medlemmer å gjøre.
De ansatte på senteret sitter ikke på betalingsinformasjon, derfor må alt taes opp direkte med Kredinor.

Kredinor
Kjøita 18, Kraftsenteret |4630 Kristiansand S.| Norway
Telefon: 38 62 00 90 | Faks: 3800 3061
E-post:  linda@cinn.no | www.kredinor.no 

Våre kontrakter er basert på Autogiro, for å sikre smidigist mulig oppgjør for både medlemmene og klubben.
Siden Kampsportsenteret ikke sitter på kundeinformasjonen vil vi ikke klare å være behjelpelig med dine betalingspørsmål.
Har du noen spørsmål angående betalingen eller evt feil ved betalinger, kan du kontakte Kredinor direkte.

 

Vanlige spørsmål i forbindelse med betaling

- Jeg har fått purring/ innkasso / regning som jeg lurer på.
Betal dem om de stemmer. Er du i tvil kontakt Kredinor.

- Jeg har fått nytt kontonr/ adresse/ tlf osv.
Fyll ut en ny kontrakt med riktig kontoinformasjon. Du beholder samme vilkår som når du tegnet kontrakt.

- Jeg får manuelle giro, men vil ha autotrekk.
Kan hende at kontoinformasjonen var feil ved innmelding .
Fyll ut en ny kontrakt med riktig kontoinformasjon. Du beholder samme vilkår som når du tegnet kontrakt.

- Hvilken dato skjer avtaletrekk?

Alle avtaletrekk skjer den 15. hver måned. Dette gjelder alle våre treningsavtaler. For å holde best mulig oversikt og effektiv behandling av betaling har vi ikke mulighet til å ha andre trekkdatoer i systemet.

- Jeg får en manuelle giro på kr 390 hvert år, men jeg har autogiro.
- ALLE som trener på Kristiansand Kampsport Senter må ha en obligatorisk kampsportforsikring.
- Vanlig forsikring dekker ikke eventuelle skader som skulle oppstå under kampsportrelaterte treninger.
- Vi har så å si ingen skader på våre treninger, men vi har alikevel bestemt at de som trener hos oss må ha en særforsikring.
- Når du skriver under kontrakten vil du få tilsendt en faktura på kr 390.-
- Dekninger gjelder for perioden fra 01 januar (eller fra den dato hvor du ble medlem) til 31 desember.
- Ny faktura blir tilsendt/ beløpet blir trukket via avtalegiro hver januar.
- Forsikring gjelder kun for trening på KKS, og gjelder ikke for konkurranser.
- Informasjon om dekning, forsikringsvilkår og skadeskjema finner du på våre hjemmesider under medlemskap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

question mark

 

 

hjelp-jeg-er-ny

Del siden vår