Utmelding

Medlemskapet varer helt til du sender skriftlig utmelding til Kredinor, som tar seg av alt på betalingssiden for KKS. Det er to måneders oppsigelsestid. Du blir ikke automatisk utmeldt når bindingstiden går ut.

Hvis du vil si opp kontrakten med KKS, må det gjøres på følgende måte:

  1. Print ut utmeldingsskjemaet du finner på denne siden. Hvis du ikke har mulighet til å skrive det ut, kan du notere all informasjonen og sende dette i stedet.
  2. Fyll ut skjemaet.
  3. Legg i en konvolutt og send det til denne adressen:

 

Kredinor
Kjøita 18, Kraftsenteret
4630 Kristiansand
Telefon: 38 62 00 90
Faks 3800 3061
Epost: service@medlemshjelp.no

 

Du mottar bekreftelse på oppsigelsen opp til én måned etter at Kredinor har mottatt den.

Utmeldingsjema- Bruk denne, eller skriv tilsvarende for hånd.

Utmeldingsjema- Bruk denne, eller skriv tilsvarende for hånd.

Spørsmål og svar om utmelding:

Kan jeg fryse medlemskapet?

Ved langvarig sykdom over to måneder, graviditet, o.l., kan du skriftlig (med vedlagt legeerklæring) fryse medlemskapet i maks 6 måneder. Kontakt Kredinor for å fryse kontrakten.

Prisen for dette er 550,- inkl omkostninger, som betales pr manuell giro. Frysingen starter når du har betalt. Etter at frysetiden opp til 6 måneder er utløpt vil trekket automatisk starte opp igjen med den bindingstiden du hadd da du satte kontrakten på pause.

Om du ikke ønsker å fortsette kan du fylle inn et utmeldingsskjema og krysse av for at du ønsker en samlet regning for resten av bindingstiden. Er bindingstiden utløpt gjelder fremdeles to måneders oppsigelsestid.

Jeg har sagt ifra til instruktøren at jeg har sluttet. Er jeg utmeldt nå?

Nei. Instruktørene har ingenting med medlemskapet eller fakturering å gjøre. Når instruktøren annerkjenner at du slutter er dette på en personlig plan og har ingen ting med ditt medlemskap å gjøre. Du er medlem til du har levert utmeldingsskjema og betalt det som eventuelt er utestående. Du må si opp skriftlig til Kredinor.

Jeg har sluttet å komme på trening. Er jeg utmeldt nå?

Nei. Medlemskapet er ikke basert på hvor ofte du kommer på trening. Noen trener hver uke, og noen et par ganger i måneden, dette er noe vi ikke legger oss oppi. Ønsker du å slutte å trene, må du må si opp skriftlig til Kredinor. Hvis ikke vil kontrakten din fortsette å løpe.

Jeg har sendt Snap/SMS/epost/facebookmelding/brevdue om at jeg melder meg ut, er jeg utmeldt nå?

Nei. Betalingsselskapet har ikke tilgang til KKS’ sosiale medier. Du må si opp skriftlig til Kredinor.

Jeg har sendt utmeldingsskjema direkte til Kampsportsenteret, er jeg utmeldt nå?

Nei. Vi har ikke postkasse på KKS. Betalingsselskapet heter Kredinor og holder til en annen plass. Du må si opp skriftlig til Kredinor.

Jeg har ringt Kredinor, er jeg utmeldt nå?

Nei. Avtalen med Kredinor er at de kun tar imot skriftlige utmeldinger, for å unngå misforståelser. Du må si opp skriftlig til Kredinor.

Jeg har selv stoppet avtalegiroen i banken, er jeg utmeldt nå?

Nei. Kredinor tror det er noe galt med banktrekket og fortsetter å sende deg regninger, purringer og innkasso. Du må si opp skriftlig til Kredinor.

Min personlige situasjon gjør at jeg ikke kan betale, hva gjør jeg?

Vi føler med deg, men kan ikke gjøre noe med kontrakten du signerte da du meldte deg inn. Du må si opp skriftlig til Kredinor. Du kan da avtale med dem om du vil betale som vanlig ut bindingstiden (evt. to måneder til, dersom denne er utløpt), eller om du vil betale det resterende beløpet samlet på en tilsendt giro. Du kan også kontakte Kredinor om å lage en skriftlig nedbetalingsplan til du kommer deg på beina igjen.

Jeg har sluttet å komme på trening i 2015 og jeg har oppdaget at jeg fremdeles betaler. Jeg er sint fordi, det burde dere ha kontroll på, jeg har jo ikke vært der på mange år.
Grunnen til at vi outsourcer fakturering er fordi vi er gode på trening og mindre gode på å kreve inn penger. Vi har overlatt 100% av denne jobben til Kredinor, så våre instruktører kan ha fokus på å levere god trening.  Betalingselskapet holder til en helt annen plass og har ingenting med treningene å gjøre. Derfor har vi det i kontrakten at når du slutter å trene, er det ditt ansvar å si opp kontraktenskriftelig, ved å sende en utmelding til Kredinor.

 

 

Her er kopi av kontrakten, som du har skrevet under på ved innmelding.

Her er kopi av kontrakten, som du har skrevet under på ved innmelding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ferieog-info

Her er en kopi fra infoheftet, der det står om betaling og utmelding.