Utmelding

Når du melder deg inn, skriver du under på en kontrakt som vi sender til Kredinor.
Medlemskapet løper helt til du sender skriftlig utmelding til Kredinor, uavhengig av hvor mye eller lite du møter på timene.
Kredinor har ikke kontroll på hvor mye medlemmene trener, eller om medlemmene trener. Det er din oppgave å avslutte kontrakten om du ikke ønsker å trene lengre. Kredinor forholder seg kun til skriftlige utmeldinger.
Husk at det er to måneders oppsigelsestid.
Du blir ikke automatisk utmeldt når bindingstiden går ut.
Instruktørene har ikke tilgang til betalingsystemet til Kredinor og kan ikke svare på spørsmål rundt betalinger.

Hvis du vil si opp kontrakten med KKS, må det gjøres på følgende måte:

  1. Print ut utmeldingsskjemaet du finner på denne siden. Hvis du ikke har mulighet til å skrive det ut, kan du notere all informasjonen og sende dette i stedet.
  2. Fyll ut skjemaet.
  3. Legg i en konvolutt og send det til denne adressen:

Kredinor
Kjøita 18, Kraftsenteret
4630 Kristiansand
Telefon: 38 62 00 90
Faks 3800 3061
Epost: service@medlemshjelp.no

Du mottar bekreftelse på oppsigelsen opp til én måned etter at Kredinor har mottatt den.

Utmeldingsjema- Bruk denne, eller skriv tilsvarende for hånd.

Utmeldingsjema- Bruk denne, eller skriv tilsvarende for hånd.

Ved langvarig sykdom over to måneder, graviditet, o.l., kan du skriftlig (med vedlagt legeerklæring) fryse medlemskapet i maks 6 måneder. Kontakt Kredinor for å fryse kontrakten.

Prisen for dette er 550,- inkl omkostninger, som betales pr manuell giro. Frysingen starter når du har betalt. Etter at frysetiden opp til 6 måneder er utløpt vil trekket automatisk starte opp igjen med den bindingstiden du hadd da du satte kontrakten på pause.

Om du ikke ønsker å fortsette kan du fylle inn et utmeldingsskjema og krysse av for at du ønsker en samlet regning for resten av bindingstiden. Er bindingstiden utløpt gjelder fremdeles to måneders oppsigelsestid.

Nei. Instruktørene har ingenting med medlemskapet eller fakturering å gjøre. Når instruktøren annerkjenner at du slutter er dette på en personlig plan og har ingen ting med ditt medlemskap å gjøre. Du er medlem til du har levert utmeldingsskjema og betalt det som eventuelt er utestående. Du må si opp skriftlig til Kredinor.

Nei. Medlemskapet er ikke basert på hvor ofte du kommer på trening. Noen trener hver uke, og noen et par ganger i måneden, dette er noe vi ikke legger oss oppi. Ønsker du å slutte å trene, må du må si opp skriftlig til Kredinor. Hvis ikke vil kontrakten din fortsette å løpe.

Nei. Betalingsselskapet har ikke tilgang til KKS’ sosiale medier. Du må si opp skriftlig til Kredinor.

Nei. Vi har ikke postkasse på KKS. Betalingsselskapet heter Kredinor og holder til en annen plass. Du må si opp skriftlig til Kredinor.

Nei. Avtalen med Kredinor er at de kun tar imot skriftlige utmeldinger, for å unngå misforståelser. Du må si opp skriftlig til Kredinor.

Nei. Kredinor tror det er noe galt med banktrekket og fortsetter å sende deg regninger, purringer og innkasso. Du må si opp skriftlig til Kredinor.

Vi føler med deg, men kan ikke gjøre noe med kontrakten du signerte da du meldte deg inn. Du må si opp skriftlig til Kredinor. Du kan da avtale med dem om du vil betale som vanlig ut bindingstiden (evt. to måneder til, dersom denne er utløpt), eller om du vil betale det resterende beløpet samlet på en tilsendt giro. Du kan også kontakte Kredinor om å lage en skriftlig nedbetalingsplan til du kommer deg på beina igjen.

Grunnen til at vi outsourcer fakturering er fordi vi er gode på trening og mindre gode på å kreve inn penger.
Vi har overlatt 100% av denne jobben til Kredinor, slik ar våre instruktører kan ha fokus på å levere god trening.
Betalingselskapet holder til en helt annen plass og har ingenting med treningene å gjøre.
Derfor har vi det i kontrakten at når du slutter å trene, er det ditt ansvar å si opp kontrakten skriftlig, ved å sende en utmelding til Kredinor.

Hvis du ikke har meldt deg ut skriftlig til Kredinor, har de ingen anelse at du ikke trener. Som det står i kontrakten, infoheftet og på hjemmesiden, er det ditt ansvar å avslutte kontrakten, hvis du ikke lengre ønsker å trene. Gjør du ikke det, er du fremdeles medlem.

Meld deg ut skriftlig til Kredinor, husk at det er 2 måneds oppsigelse.

Bindingstiden avgjør den prisen du betaler, jo lenger du forplikter deg til å betale, jo billigere blir det for deg.
Hvis du ønsker å avslutte kontrakten etter endt bindingstid,  må du si opp kontrakten skriftlig til kredinor, 2 måneder før bindingstiden er omme.
Som det står i kontrakten vil kontrakten vil den etter endt bindingstid fortsetter å løpe, frem til du sier den opp skriftlig til betalingselskapet.
Du har fremdeles 2 måneds oppsigelsestid.

 

Her er kopi av kontrakten, som du har skrevet under på ved innmelding.

Her er kopi av kontrakten, som du har skrevet under på ved innmelding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ferieog-info

Her er en kopi fra infoheftet, der det står om betaling og utmelding.

Del siden vår