kampsportkurs for barn og ungdomslag.

Selvforsvarskurs i skolen/ ungdomslag
Vi blir kontaktet av skoler, menigheter og ungdomslag nesten hver uke for å sette opp skreddersydde kurs. Etter mange års erfaring så ser vi at det er 3 typer kurs som dekker ulike behov.
Flere skoler og ungdomslag ser nødvendigheten at sine elever eller medlemmer lærer seg selvforsvar.
Selvforsvar forekommer i ulike former og med forskjellige metoder som er knyttet til de fleste kampkunster, dette kurset er en samling av teknikker fra ulike stilarter og kampsporter.
Hver aldersgruppe krever en forskjellig pedagogisk tilnærming. Derfor anbefaler vi at dere deler opp gruppene etter alder.
Vår erfaring og anbefaling er at 12- 14 år og 15- 18 år er en grei fordeling. Kurset vil gi deltagerne en innføring i håndtering av farlige situasjoner, men mest hvordan man kan hindre at de oppstår.

Hovedhensikten med kurset er ikke å lære ungdommene å sloss. Vi forsøker å lære dem å få bedre indre kommunikasjon, kjenne mestring og jobbe med koordinasjon, med kampsport som verktøy. Vi bruker mye tid på å bygge opp deltakere og hjelpe dem å føle mestring. Vi har faste regler og rutiner, noe som gjør at oppholdet og trening på KKS er lett å forholde seg til.

Vi bruker teknikker og prinsipper fra følgende kampsporter.

  • Kali Self Defence.
    Deltakerne forskjellige øvelser med stokker, der de må jobbe sammen i par. I tillegg vil de lære noe personlig selvforsvar.
  • Kickboxing.
    Deltakerene vil lære slag og spark, hovedsakelig på slag og sparkeputer.
  • Brasiliansk Jiu Jitsu.
    Dette er selvforsvar på bakken. Hvordan å komme seg unna en motstander som har fått deg på bakken. Dette er en veldig aktuell problemstilling, spesielt for jenter som havner i en uønsket situasjon.

Etter endt kurs vil deltakerne har fått en forsmak på litt forskjellige typer kampsport. De vil forhåpentligvis har fått med seg noen verktøy og kunnskap om hvordan mestre sinne. 
Kampsporttrening pleier å gi en økt selvfølelse.

Bestill slik:
Send en forespørsel pr mail med ønsket dato og hva dere ønsker.
Ha med navn på kontaktperson, tlf og antall personer.
post@kristiansandkampsport.no

Del siden vår