Vårt Mål

road-arch-of-green-trees-1920x1200-wide-wallpapers.net

Vårt mål er å hjelpe mennesker til å skape et solid fundament for økt selvtillit, bedre fysisk form og evne til å forsvare seg selv psykisk og i verste fall fysisk, gjennom å lære disiplinen og filosofien vi formidler med kampsport som verktøy.

- Vi har fokus på er å skape et læremiljø som beriker våre medlemmer uavhengig av alder, kjønn og grunnform.  

- Vårt oppdrag fra første gang du kommer gjennom døren hos oss er å støtte og hjelpe deg, ved å dra nytte av trygg kampsporttrening i et trygt og samarbeidsorientert miljø.

- Vi har ikke hovedfokus på konkurranser, stevner og turneringer, selv om det er noen som konkurrerer. 

- Vi fokuserer mer på kampsporten enn på det å drive idrett. 

- Kampsport blir ofte sett på som kun en serie med fysiske teknikker man må lære seg, på KKS omfatter kampsport også en filosofisk holdning og innfallsvinkel til livet som gir medlemmene verktøy for så vel selvforsvar og fysisk helse som for psykisk helse. Vi ønsker å bidra til å skape mennesker som er et positivt tilskudd til samfunnet vi lever i.

Hos oss finner du alt fra militært befal, leger, lærere, sekretærer og snekkere. Vi underviser barn/ungdommer som er best i sin klasse på skolen og barn/ungdommer med lærevansker og atferdsproblemer.

På KKS gjør vi plass til dem alle, slik at de får anledning til å skape en bedre og mer givende livsstil for seg selv og andre gjennom kampsport.

hjelp-jeg-er-ny