Privacy Policy (GDPR)

25. mai 2018 trer EUs nye regler om innsamling og lagring av personopplysninger i kraft. Reglene gjelder i hele Europa, og stiller strengere krav til den som samler inn og oppbevarer informasjon om deg slik at du er bedre sikret mot at opplysningene om deg ikke misbrukes.

Kristiansand Kampsport Senter (KKS) innarbeider den nye personvernloven.  

KKS utvikler selv medlemssystemet medlemslogg. ML holder på å bli oppdattert, dette arbeidet pågår ut året. Den nye løsningen skal hensynta de nye GDPR-kravene til personvern og sikkerhet. Alle krav vil bli innarbeidet i denne fasen.

Hva slags info at det vi samler inn og hvorfor.

For at vi skal kunne sende deg informasjon relatert til vår avtale, nyhetsbrev og invitasjoner til faglige arrangement, behøver vi ditt samtykke til dette.  Måten vi løser dette på er at vi bruker Medlemslogg.no, der du selv registerer en profil som du har full kontroll over.Informasjonen slettes etter endt medlemskap.

Selv om vi så heldige å ha så og si ingen skader hos oss, står sikkerhet høyt hos oss. Alle våre instruktører har sikkerhets og førstehjelpskurs.

Nødkontakt:
Medlemmet registerer en profil på medlemslogg, der det er navn og telefon til en kontaktperson i tilfelle skade, evntuellt om vi trener å kontakte en foresatt til barna som trener hos oss.

Personlig informasjon:
Medlemmet registerer en profil på medlemslogg, der det er navn, telefon, email, bilde og bursdag.
Navn og bilde er for at vi kan lettere løre navnene på våre medlemmer.
Vi tar opprop på hver trening, da det er et oppmøtekrav i forhold til å kunne gradere til neste belte. Medlemslogg holder styr på dette.
Emailen brukes når vi sender ut relavant informasjon/ endring i treningstider.
Fødselsdag brukes til å markere bursdagen på medlemmet. Det er også nødvendig informasjon i tilfelle skade.

Kontaktskjema

Når du sender oss en forespørsel på kontaktskjema, svarer vi på din henvendelse. Etter det blir ikke din informasjon lagret noen sted.

Cookies

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select «Remember Me», your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Vi deler ikke dataen med noen andre.

How long we retain your data

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.