Selvforsvarskurs for kvinner

Kristiansand kampsport Senter tilbyr frittstående selvforsvarskurs til din bedrift eller din gruppe. Dette er kurs som blir skreddersydd for å dekke deres behov.
Som enkeltperson som ønsker å lære selvforsvar, oppfordrer vi til å trene selvforsvar regelmessig, ved å melde deg på Kali Self Defence eller Brasiliansk Jiu Jitsu

Kurs i selvforsvar for kvinner
I dagens samfunn har behovet for selvforsvar økt i takt med utviklingen av kriminaliteten.
Ikke minst gjelder dette for kvinner som er en særlig utsatt gruppe. Risikoen for voldtekt og andre fysiske overgrep blir stadig større så vel hjemme som på gata . Farlige situasjoner oppstår når man minst venter dem. Derfor er det å være forberedt, eller i det minste vite om mulighetene, er en gunstig investering som bør gjøres før behovet oppstår.

Innhold og varighet
Det ligger i sakens natur at et kortvarig kurs ikke innbyr til hverken å gå i bredden eller dybden av temaet praktisk, funksjonelt selvforsvar. Det vektlegges helt grunnleggende og enkle aksjons-, reaksjons- og bevegelsesmønstre. 
Dette er ikke kampkunst- eller kampsporttrening, hvor det er tid til finmotorisk drilling av mange og komplekse momenter eller finurlige teknikker! 


Hovedmålet med kurset er å belyse de faktorene som gjør at man havner i volds- og konfliktsituasjoner. 
Dersom det kommer til en fysisk konfrontasjon, er det  avgjørende også å kunne noen enkle avvergingsteknikker som kan settes inn tidlig. Disse ligger inn mot det vi normalt kaller unnvikelser og frigjøringsteknikker.
Et sentralt element i et selvforsvarskurs er dette å redusere mulighetene for å bli valgt ut som et offer. Herunder ligger kunnskap om kommunikasjon – primært hvordan man best opptrer ikke-verbalt (kroppsspråk).

Deltakers forventning
Den som deltar på et kortvarig selvforsvarskurs, bør få en utvetydig forklaring om de muligheter og begrensinger som foreligger.
Det er uhyre viktig å forstå at et slikt kurs kun er en enkel førstehjelp, og at man ikke vil kunne forvente å mestre enhver situasjon.
Man kan risikere å møte uforutsette situasjoner og veldig uforutsigbare personer, og det vil være helt urealistisk å tro at man vil klare å håndtere alt bare fordi man har deltatt på en kort selvforsvars eller kampsportkurs.  Vi anbefaler interesserte å heller melde seg på selvforsvarstrening som går over tid.
Vår erfaring er at dersom du har et balansert og nyansert syn på det å mestre vold og trusler — og hovedfokuset ligger på forebygging, unngåelse og omgåelse (det å være preaktiv i stedet for reaktiv) — vil et kurs i selvforsvar kunne gi deg verdifull ballast.

Bestill slik:
Send en forespørsel pr mail, der du kartlegger deres behov i forhold til innehold, varighet og ønsket dato, slik at vi kan gi dere en pris.
Våre selvforsvarskurs har en minimums gruppepris på kr 2500,- pr time fra 1- 40 deltakere og holdes i våre lokaler.
Ha med navn på kontaktperson, tlf.
post@kristiansandkampsport.no

Selforsvar for kvinner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

selvforsvar for kvinner 4