barn-og-kampsport

Kampsport for barn

Barnegruppene er delt opp etter alder, hvert alderstrinn/ gruppe har en egen tilnærming og undervisningsplan tilpasset alder og modenhet.
Vi har samme opplegg og tilbud for barn i begge våre avdelinger på Lund og i Vågsbygd.
Det har etterhvert blitt stor pågang, spesielt i starten av skoleåret, så plass på at du bestiller plass og sikrer poden mulighet til å trene med oss.

For de minste barna, har vi utarbeidet et opplegg som heter FORELDRE & BARN, der foreldrene/foresatte & barna gjør aktivitetene "sammen". Meningen er at barnet skal ha 100% oppmerksomhet fra foreldren/foresatten under hele treningen. Fokuset i tillegg til det fysiske, er kommunikasjon mellom voksen & barn, både verbal og nonverbal.

Kampsport 123

Kampsport 123 er et fantastisk opplegg der vi rullerer på Kickboxing- Brasiliansk Jiu Jitsu- Kali Self Defence.
Vi har fokus på en kampsport i en måned, før vi bytter tema. Dette er superpopulært og det gir barna et godt og allsidig kampsportgrunnlag. Når ungdommen blir 14 år kan de velge å spesialisere seg og trene den kampsporten de trives best med.

Her er en oversikt over hvilken måneder vi trener de forskjellige kampsportene.

  1. Kickboxing - Januar, April, August, November
  2. Brasiliansk Jiu Jitsu - Februar,  Mai, September, Desember 
  3. Kali Self Defence - Mars. Juni, Oktober

Foreldres opplevelse

Foreldre & Barn 4- 7 år

Vi har utviklet et fantastisk opplegg der foreldre/foresatte og barnet gjør aktivitetene sammen.

Kampsport 123 Junior 8- 11 år

Et fantastisk treningstilbud, der vi rullerer på Kickboxing- Brasiliansk Jiu Jitsu & Kali Self Defence. Dette er et spennende og variert opplegg.

Kampsport 123 ungdom 11- 14 år

Dette er den største og mest populære gruppe. Inkluderende trening med mye fart og spenning.

Ukens Grønnsak

 

Vi har hatt stor suksess med ukens grønnsak. Hver uke velger vi ut en ny grønnsak, som blir ukens grønnsak. Avtalen er at i løpet av uken, skal alle forsøke ukens grønnsak minst en gang. 6 tygg og svelg x 3. Liker du det ikke er det fordi du enda ikke er stor nok. Neste gang grønnsaken kommer igjen er du blir større og vil du sikkert like det bedre.
Vi har fokus på å spise mer av det som er sunt. Å kunne bevistgjøre at det vi putter inn i kroppen har innvirkning på hvordan vi har det.
Vi oppfordrer til å kun spise søtsaker og drikke brus på lørdager. Vi har hatt barn som har begynt å spise grønnsaker som ikke gjorde det tidligere.
Vi har også hatt hele familier som har foretatt livstilsendring, der ukens grønnsak har vært det lille de trengte for å komme igang.

Som foreldre og pårørende er du nødvendigvis nøye med hva ditt barn skal lære. Ikke minst gjelder dette når temaet er teknikker som omhandler fysisk selvforsvar og kampsport i en eller annen form.

Vi praktiserer Kamsport 123, som består av Kickboxing, Brasiliansk Jiu Jitsu og Kali Self Defence, der barn og ungdom lærer selvforsvar, disiplin, respekt og fokusere på å nå sine mål. 

Kampsport 123 hjelper barn å modnes, ikke bare ved å lære dem tøffe teknikker og selvforsvar, men ved å lære dem å forbli motivert, fokusere og jobbe mot sine mål og drømmer.

Våre juniorer trener disiplin og respekt for hverandre og for andre – to viktige grunnverdier. "Vis respekt, få respekt"
Ved å starte tidlig, lærer barn og unge gode vaner som kan vare livet ut.
De unge lærer også å lede andre og unngå negative elementer som blant annet mobbing.

Instruktørene ved Kristiansand Kampsort Senter er opptatt av å kunne gi barn og unge i nærmiljøet et sunt treningstilbud og et godt fellesskap. Vi vet også at denne form for trening er utviklende for både motorikk og koordinasjon. Samtidig er trening av kampsport disiplinerende, men det er ikke disiplin for disiplinens egen skyld.

Treningen består hovedsakelig av to “deler”.
En del som går ut på trene inn motoriske ferdigheter, skape trivsel, øke utholdenhet m.m.
Treningen foregår i kontrollerte former, og under oppsyn av en instruktør og hjelpeinstruktører, hele tiden.
Det er et absolutt forbud mot å plage andre, ikke ta hensyn til andre, eller å gjøre ting som kan utsette andre for ubehag eller skade.

Den typen øvelser som brukes er ofte lekbetont, gjerne med et moment av samarbeid i bunn som kan inkludere grunnleggende kampsport-teknikker. Øvelsene brukes typisk som oppvarming, avslutning, eller som et lite avbrekk i løpet av treningen.

Den “alvorlige” delen av treningen er der hvor vi lærer selvforsvarsteknikker.
Det kreves konsentrasjon. Alle skal lære å innrette seg og følge med og være stille. Det er dette som er selve kjernen i kampsport.

Den tekniske delen av treningen består i å utføre de ulike øvelsene som barna skal lære til en bestemt grad eller nivå med tilhørende belte farge.

Vi har et eget graderingsprogram (beltetester og stripetester) som er spesielt utviklet for barn og unge.
I Kampsport 123 kan den tekniske delen bestå av slag- og sparkøvelser, falløvelser (ruller etc.), frigjøringer fra grep, nedleggiger, det å forsvare seg på bakken (”bryting”), komme seg unna slag og spark (unnvikelser og forflytninger), blokkeringer m.m.

…kort oppsummert: TRYGG TRENING MED MENING!
Du kjenner sikkert til noen som har trent på KKS selv, eller hatt sine barn her, spør dem hva de syntes om oss.

- Vi tar inn nye medlemmer på hver trening hele året, så dere er alltid velkommen.
- Det kan bli fullt på noen barnegrupper, så det er allikevel alltid lurt å starte tidlig i terminen.
- Dere trenger ikke bestille prøvecuke, det er bare å finne ut når timen starter og møte opp.
-Kom innom ferdig skiftet minst 20 minutter før treningen starter, slik at vi kan hjelpe ditt barn å finne seg til rette, på en trygg og hyggelig måte.
- Dere trenger bare vanlig treningstøy og vi trener barbeint.
- Flott om en voksen er med under prøveuken.
- Velg om dere vil trene i Vågsbygd eller på Lund.

Vennegrupper, fotballkamper, loddsalg, dette er alle ting som tar tid når du har barn.
Vi ønsker ikke å være på den listen, dere skal slipper å bake kaker, selge lodd og toalettpapir eller telle varer.
Vi skal ikke stjele deres tid, det er helt dugnadsfritt hos oss. Det er en av de mange fordelene ved å trene på en profesjonell kampsportsenter.

Utover de vanlige treninger har avholder vi 2 helgesamlinger i året, der vi inviterer flinke instruktører til å holde spennende treningstimer i løpet av helgen. Deltakelse er valgfritt, men det er noe de fleste barn er med på.

- Det er en fin måte å få bli bedre kjent med treningskompiser og lære nye ting.
- Sommerleir og Juleleir er to faste eventer som arrangeres på kampsportsenteret på Lund.
- De varer 2 timer på fredag, lørdag og søndag, ingen overnatting eller reising.
- Vi legger ikke opp til noen reiser eller stevner for barnegruppene utover de 2 årlige leirene.
- Datoer for alt ligger på terminlisten nesten et år i forveien slik at dere kan lettere planlegge.
- Det er  alltid link til informasjon og priser.

Vi holder stengt i alle høytider og skoleferier, så du tenker ikke å tenke på trening når du planlegger ferier.

Legg merke til hvor mange hjelpeinstruktører vi har som er en del av Aspirantprogrammet. Aspirantprogrammet er en mulighet for ungdom på KKS som har et langsiktig fokus og ønsker mer enn å bare beherske kampsportteknikker. Aspiranter får være med som hjelpeinstruktører på juniorgruppen, der de får opplæring i å være enda bedre til å se og kommunisere med andre. Å være trygg på å snakke i forsamlinger og å være god til å se og hjelpe andre, er noe som kan være med å bidra til å skape gode fremtidige ledere og motivatører.

-Kampsport er mer enn en helårsaktivitet, det er en aktivitet du kan holde på med hele livet.

På KKS får alle være med fra dag en, det vil aldri være slik at du eller barnet ditt ikke er god nok. Vi har mange som trener hos oss som ikke finner seg til rette på fotballbanen eller i tradisjonelle idretter. Mange tenker natulig nok, at kampsport er noe du gjør alene, men for å kunne utøve kampsport, må du ha en partner. Det er alltid noen som kan mer enn andre, kulturen hos oss er at vi alltid hjelper hverandre til å bli bedre. Vi ser ikke bare etter de sterke, vi ønsker alle velkommen, uansett utgangspunkt. Vårt mål er å kunne være med på prosessen med å gjøre alle sterkere, både fysisk og mentalt. Når du melder dine barn inn i KKS, forvent mer enn bare kampsporttrening.

Med konstant fokus, på gode holdninger, sunne verdier, kosthold, kommunikasjon og positiv tilbakemelder, har vi som mål å styrke selvbildet til alle som bruker tid sammen med oss. Dette er ting som vi er sikre på, vil være til nytte for dem nå og i fremtiden, i alle livets arenaer, på skolen, på universitet, på jobben, på et jobbintervju, eller i samspill med andre mennesker. Vi syntes at det er verdifullt at våre instruktører strever etter å være gode forbilder, som holder det vi lover og gjennomfører det vi sier vi skal gjøre.

Barn som er overaggressive og utagerende, lærer å tone det ned og få bedre kontroll, mens barn som er litt sjenerte og stille, lærer å komme seg ut av skallet. Vi har mange solskinnshistorier om barn som har endret adferd til det bedre etter noen år hos oss.

Å trene kampsport hos oss vil ikke løse alle problemer, da det er mange andre faktorer som spiller inn som barn er utsatt for, flere timer i døgnet, som har større innflytelse enn de få timer som de er oss hos.

Likevel så skal KKS være en trygg havn, en plass med positivitet, mestringsfølelse, gode rollemodeller, der de blir sett og tatt vare på.

Vi ønsker at alle som har trent hos oss, vil kunne se tilbake om noen år og føle at vi har vært et positivt bidrag i livet.
Det er ikke bare kampsport du betaler for, men du betaler for alt annet som er et resultat av å trene kampsport på KKS.

 

Et innblikk i barneprogrammet

Sånn får du en gratis prøveuke.

4- 7 år, start her!

Nå har jeg sagt det 100 ganger

hjelp-jeg-er-ny

hjelp-jeg-er-ny

Del siden vår