Karate

Karate-banner

Vi tar for øyeblikket ikke inn nye medlemmer på karatetreningen. Her finner du våre andre treningstilbud.
Ta kontakt om du ønsker hjelp til å finne noe annet på vårt kampsportsenter som kan passe for deg.

Karatens historie

På Okinawa hadde man fra gammelt av utviklet et kampsystem som ble kalt Tode (eller Tote – kinesisk hånd). På grunn av hyppig kontakt med det kinesiske fastlandet ble denne stilarten påvirket av sør-kinesiske kampsystemer kalt Ch’uan Fa (kung fu). Dette førte til utviklingen av en ny stilart på Okinawa som ble kalt Te. Siden våpen var forbudt for bøndene på Okinawa, bestod dette systemet i all hovedsak av våpenløs kamp.

Hver by på Okinawa hadde sin egen te-stilart. Men det var først og fremst stilartene fra tre byer som ble dominerende. Disse var shuri-te, naha-te og tomari-te. Det er disse tre grenene som er grunnlaget for de tradisjonelle karatestilartene man finner i dag: Shotokan, Goju-Ryu og shito-ryu. Siden har det oppstått stilarter som Wado-ryu, Kyokushinkai, Shotokai, chito-ryu, samt en rekke stilarter av nyere dato. Alt i alt er det et mangfold av karate-stilarter. Flere av de nyere stilartene har forandret seg mye fra sine røtter og er i dag mer sport enn kampkunst. Tradisjonell karate bestreber seg derimot på å beholde sine røtter, og videreføre karate som en sann kampkunst.
Tekniskmessig er det naturlig at noen instruktører innenfor samme stilart, i forskjellige klubber, byer og land har forskjellig tolkning av sin karatestil. Instruktørene fokuserer i større eller mindre grad, på forskjellige ting, dette gjør at  stilartene endre seg, dette er veldig spennende og tydelig på store samlinger rundt om i verden.

Noen forsøker så godt det lar seg gjøre å bevare og trene og på det originale, selv om det er vanskelig å vite hva det egentlig var, mens andre tar i bruk nye moderne treningsmetoder og endrer Karate til å passe inn i den moderne tid. Veldig mange av stilartene som ble til og blir til i dag er som regel politisk motivert. Noen bryter ut etter uenigheter eller vanskeligheter med i innordne seg med en udemokraktisk hirakisk lederstil eller uenighet om andre ting. Hva er det som er riktig eller galt for være opp til hver enkelt å finne ut for seg selv. En av mine tidligere Karateinstruktører sa det slik, " Only old and old dies, only new and new dies. Old and new together lives forever.

Ken Shin Kai
Stilarten som trenes hos oss heter Ken Shin Kai som opprinnelig var utviklet av Sensei Akio Nozoe. Etterfølgeren, Shigenobu Nakano (1926 -2012) endret navnet til “Shorin Ryu Ken Shin Kai.”
Eleven til Sensei Shigenobu Nakano, Sensei Tsutom Watanabe flyttet til Canada på 60 tallet og utviklet og endret stilarten betraktelig brukte kun navnet Shorin Ryu. Gunnar Nordahl fra Kristiansand var elev av Watanabe i Canada og brakte stilarten til Norge. På slutten av 90tallet flyttet Gunnar Nordahl til USA og hans elever overtok klubben. I 2001 valgte klubben jeg trente i å forlate SKAN og skiftet stilartstilhørighet til Shotokan, tilhørigheten og båndet til Watanabe og Shorin ryu norge ble brutt. Etter nesten 20 år under Sensei Watanabe er det naturlig at basen til det jeg gjør er veldig lik Shorin Ryu som trenes i Shorin Ryuklubbene i Norge.

Da jeg var i Japan i 2000 for å trene og besøke hovedsetet for stilarten,  brukte skolen til hovedinstruktøren Sensei Shigenobu Nakano i Fukouka Japan, tegnet Ken Shin Kai på gien ( Karatedrakten ). Jeg fikk en slik “gi” i gave og jeg har brukt tegnet siden. Når jeg etterhvert begynte å undervise kampsport som levebrød og startet Kristiansand Kampsport Senter og for unngå unødvendige konflikter, falt det naturlig å fortsette å bruke navnet. ‘Ken’ betyr å polere, perfektjonere,  ‘shin’ betyr “hjerte, spirit, tanke og sjel, “Kai” står for skole eller gruppe . Det vi velger å legge i navnet  Ken Shin Kai, er skolen for selvutvikling.  Vi har bare en kropp en hjerne, noen armer og noen bein. Bruker du dette til kampsport, uansett hva det måtte hete og har riktig fokus, så kan kampsport over tid også bidra til positiv selvutvikling. Det er fra ute i fra dette jeg fikk ideen om å bruke ordspråket for KKS. "Feed your mind. Protect your body." Hvis du mestrer noen slag og spark i tillegg kan du anse dette som en pluss.

Tilhørighet
Vi er en del av Team KI. Team Ki Norway, er en organisasjon for profesjonelle kampsportsentre i Norge.
Team Ki jobber for å fremme kampsport og verdier på tvers av stilarter og kampsportgrener.

Karate slik vi ser det
Gunnar Nordahl skrev en fin artikkel som het "3 Realms of Karate" der han deler Karate i 3 hovedkategorier, med undergrupper.
Dette er grunnlaget for tankesettet vårt.
Les Artikkelen

Martial art/ Kampsport art (Karate-Do)
Dette er den tradisjonelle og tekniske delen av Ken Shin Kai.
I tillegg til den tradisjonelle delen av kataen, velger noen å ha fokus på en eller flere kategorier av karaten.
Hver av kategoriene brukes til å oppnå forskjellige mål med karatetreningen.
Sammen utfyller kategoriene hverandre og gjør at karate blir en spennende og variert sport, som kan utøves hele livet.

Kihon (grunnteknikker)

- Slag, Spark, bevegelse.
– Kombinasjonsteknikker

Kata (mønster)
- En sekvens av teknikker i et fastsatt bevegelsesmønster. Egner seg for egentrening.
– Applikasjoner og tolkning av kata. (Bunkai)
– Kataen vi praktiserer stammer opprinnelig fra Shorin Ryu, selv har vi ikke lengre er tilknyttet denne organisasjonen.

Kumite (sparring med partner)
– Konkurranse kumite: Fri sparring mellom to partnere der utøverne skal score poeng, etter gjeldene kampreglement.

– Dojo kumite: Fri sparring der konkurranseregler ikke er gjeldene, begrensinger legges av utøverene selv.

Combat method/ Selvforsvarsdelen  (Karate-Jutsu)
Karate- Jutsu er selvforsvarsdelen av karate, der det kan undervises tradisjonelt, eller som vi velger, å bruker konsepter og tilnærmelser som hører hjemme i vår tid.
Våpenforsvar, feks mot kniv, flasker, slagvåpen er den mer moderne delen av Karate. Selvforsvarsdelen vi gjør innebefatter også bruk og selvforsvar mot våpen. Herunder den tradisjonelle, Kobudo, feks Bo, Nunchako og Sverd.

Sport (Sport Karate)
Trening av sport karate har til hensikt å kunne utøves i konkurranser. Det er da gjeldende sportsregler som definerer hvilkne teknikker benyttes for å score poeng.

 

Andre karateklubber i nærheten.

Har du prøvet oss men vil heller prøve dere på karate, så kan dere sjekke ut noen de andre klubber i Kristiansand og omegn.
Alle er seriøse klubber med flinke instruktører og godt miljø.
Jeg håper du finner en plass du trives og kan utvikle deg.

 

Richard Haye and Sensei Nakano

Japan 2000

 

 

 

hjelp-jeg-er-ny

Del siden vår