Våre verdier

Hva vi lærer

En av nøklene til KKS’ suksess er at vi er opptatt av mer enn kampsportteknikker. Selvsagt er det viktig at alle utøvere får utvikle sitt sportslige potensiale maksimalt på sitt nivå. Men like viktig er det å hjelpe hverandre å bli gode medmennesker og verdensborgere.

Vårt mål er å forbedre livskvaliteten til alle som bruker tid hos oss, enten du går her i mange år eller bare er innom for en periode. Dette gjør vi ved å overføre kunnskap, holdninger og verdier som man kan ha nytte av i hverdagen.

Miljøet vi skaper på denne måten er unikt.