Selvforsvarskurs for kvinner

 

Etter avtale 

Selvforsvarskurs for kvinner

 

Kristiansand kampsport Senter tilbyr frittstående selvforsvarskurs til din bedrift eller din gruppe. Dette er kurs som blir skreddersydd for å dekke deres behov.

Som enkeltperson som ønsker å lære selvforsvar, oppfordrer vi til å trene selvforsvar regelmessig, ved å melde deg på Kali Self Defence eller Brasiliansk Jiu Jitsu

Kurs i selvforsvar for kvinner
I dagens samfunn har behovet for selvforsvar økt i takt med utviklingen av kriminaliteten.
Ikke minst gjelder dette for kvinner som er en særlig utsatt gruppe. Risikoen for voldtekt og andre fysiske overgrep blir stadig større så vel hjemme som på gata . Farlige situasjoner oppstår når man minst venter dem. Derfor er det å være forberedt, eller i det minste vite om mulighetene, er en gunstig investering som bør gjøres før behovet oppstår.

Deltakers forventning
Den som deltar på et kortvarig selvforsvarskurs, bør få en utvetydig forklaring om de muligheter og begrensinger som foreligger.
Det er uhyre viktig å forstå at et slikt kurs kun er en enkel førstehjelp, og at man ikke vil kunne forvente å mestre enhver situasjon.
Man kan risikere å møte uforutsette situasjoner og veldig uforutsigbare personer, og det vil være helt urealistisk å tro at man vil klare å håndtere alt bare fordi man har deltatt på en kort selvforsvars eller kampsportkurs.  Vi anbefaler interesserte å heller melde seg på selvforsvarstrening som går over tid.
Vår erfaring er at dersom du har et balansert og nyansert syn på det å mestre vold og trusler — og hovedfokuset ligger på forebygging, unngåelse og omgåelse (det å være preaktiv i stedet for reaktiv) — vil et kurs i selvforsvar kunne gi deg verdifull ballast.

Innhold og varighet
Det ligger i sakens natur at et kortvarig kurs ikke innbyr til hverken å gå i bredden eller dybden av temaet praktisk, funksjonelt selvforsvar. Det vektlegges helt grunnleggende og enkle aksjons-, reaksjons- og bevegelsesmønstre.
Dette er ikke kampkunst- eller kampsporttrening, hvor det er tid til finmotorisk drilling av mange og komplekse momenter eller finurlige teknikker!

Hovedmålet med kurset er å belyse de faktorene som gjør at man havner i volds- og konfliktsituasjoner. 
Dersom det kommer til en fysisk konfrontasjon, er det  avgjørende også å kunne noen enkle avvergingsteknikker som kan settes inn tidlig. Disse ligger inn mot det vi normalt kaller unnvikelser og frigjøringsteknikker.
Et sentralt element i et selvforsvarskurs er dette å redusere mulighetene for å bli valgt ut som et offer. Herunder ligger kunnskap om kommunikasjon – primært hvordan man best opptrer ikke-verbalt (kroppsspråk).

Standardkurs 90 minutter.
Dette er et greit innføringskurs der deltakerne får et innblikk i hva som er mulig fra noen situasjoner. Det er rom for spørsmål fra deltakerne, der vi kan gi mulig alternativer på løsninger.
Teoretisk del:
Denne delen varer 30- 45 min avhengig av dynamikken i gruppen.
- Hva er selvforsvar.
- Hvordan unngå å være et offer.
- Konflikthåndtering.

Praktisk del:
- Stående frigjøringer som håndleddsgrep, strupetak osv.
- Liggende selvforsvar, der en får innblikk i hva som er mulig mot en overgriper som kontrollerer offeret på bakken. For eksempel at overgriper sitter opp på offeret og holder strupetak. Her vil vi gjennomgå en del løsninger.
Det er vanlig at deltakerne er partnere med hverandre.

Standard PLUSS. 120 minutter.
Standard PLUSS kurset er gir deltakerne 30 minutter ekstra å trene på teknikkene. Det er tid til å prøve med forskjellige partnere, der en få kjent på forskjellig energi, størrelse og vekt. Til syvende og sist handler det om at antall repetisjoner styrker kroppens mulighet til å huske.

Teoretisk del:
Denne delen varer 30- 45 min avhengig av dynamikken i gruppen.
- Hva er selvforsvar.
- Hvordan unngå å være et offer.
- Konflikthåndtering.

Praktisk del:
- Stående frigjøringer som håndleddsgrep, strupetak osv.
- Liggende selvforsvar, der en får innblikk i hva som er mulig mot en overgriper som kontrollerer offeret på bakken. For eksempel at overgriper sitter opp på offeret og holder strupetak. Her vil vi gjennomgå en del løsninger.
Det er vanlig at deltakerne er partnere med hverandre.

Standard POWER 180 minutter.
Powerkurset er det kurset vi er mest fornøyd med, fordi det gi oss tid til å gi deltakerne et mye riktigere bilde av farer og muligheter. POWER starter som Standardkurset med samme teori.
Det er på den praktiske delen det skiller seg ut. POWER er et mye mer kraftfullt og et fysisk tøffere kurs i form at det er noe høyere intensitet enn standardkurset. Vi forsøker å få frem litt adrenalin i utøverne, i trygge omgivelser. Det er viktig at deltakerne deltakerne er klar over dette og er innstilt på å gjøre det som skal til. Dere lærer flere forsvarsteknikker, stående og på bakken i tillegg til at vi lærer deg å kunne ta igjen.

Teoretisk del:
Denne delen varer 30- 45 min avhengig av dynamikken i gruppen.
- Hva er selvforsvar.
- Hvordan unngå å være et offer.
- Konflikthåndtering.

Praktisk del:
- Stående frigjøringer som håndleddsgrep, strupetak osv.
- Hva er mine våpen i forvar og angrep.
- Liggende selvforsvar, der en får innblikk i hva som er mulig mot en overgriper som kontrollerer offeret på bakken.
- Jeg har kommet meg løs, hva nå.
- Stress trening for å se hva fungerer under stress. (dog i ordnet forhold)

Priser
Vi har et minimumspris på kursene, for å sikre at vi dekker våre basiskostnader.
Minimumsprisen betales i forkant av kurset og de resterende betales samlet av kontaktpersonen etter endt kurs.
Kurset kjøres på Kristiansand Kampsport Senter, der vi har egnet matter og utstyr som vi har behov for.

Standard 90 minutter.
Kr 250 pr person med minimumspris kr 3000.-

Standard PLUSS  120 minutter.
Kr 350 pr person med minimumspris kr 4000.-

Standard POWER 180 minutter.
Kr 400 pr person med minimumspris kr 5000.-

Bestill slik:
Send en forespørsel pr mail, der du kartlegger deres behov i forhold til innehold, og ønsket dato.
For større grupper over 20 personer er det 20 % rabatt på totalkostnaden.
Ha med navn på kontaktperson, tlf.
[email protected]

 

Hvis du ønsker å finne ut mer

Hvis du er av typen som trener å vite mer om hva du. begir deg ut på, så er u sånn som de fleste av oss. Derfor har vi lagt ut noen linker til videoer som kan gi deg et godt inntrykk av hva vi driver med. 

Liquid error: Nil location provided. Can't build URI.
Liquid error: Nil location provided. Can't build URI.
Liquid error: Nil location provided. Can't build URI.