Skole/ ungddomskurs

 

Etter avtale 

Selvforsvarskurs i skolen/ ungdomslag


Vi blir kontaktet av skoler, menigheter og ungdomslag nesten hver uke for å sette opp skreddersydde kurs.

Etter mange års erfaring så ser vi at det er 2 typer kurs som dekker ulike behov.

  • Kickboxing.
    Deltakerene vil lære slag og spark, hovedsakelig på slag og sparkeputer.
  • Brasiliansk Jiu Jitsu.
    Dette er selvforsvar på bakken. Hvordan å komme seg unna en motstander som har fått deg på bakken. Dette er en veldig aktuell problemstilling, spesielt for jenter som havner i en uønsket situasjon.

Hver aldersgruppe krever en forskjellig pedagogisk tilnærming. Derfor anbefaler vi at dere deler opp gruppene etter alder.
Vår erfaring og anbefaling er at 9- 11 år, 12- 14 år, 15- 18 år og voksne.
Kurset vil gi deltagerne en innføring i håndtering av farlige situasjoner, men mest hvordan man kan hindre at de oppstår.

Hovedhensikten med kurset er ikke å lære ungdommene å sloss. Vi forsøker å lære dem å få bedre indre kommunikasjon, kjenne mestring og jobbe med koordinasjon, -med kampsport som verktøy. Vi bruker mye tid på å bygge opp deltakere og hjelpe dem å føle mestring. Vi har faste regler og rutiner, noe som gjør at oppholdet og trening på KKS er lett å forholde seg til.

Etter endt kurs vil deltakerne forhåpentligvis har fått beveget seg, kjent mestring og fått med seg noen verktøy og kunnskap til å få en bedre hverdag. 
Kampsporttrening pleier å gi en økt selvfølelse.

Kickboxing 45 eller 90 minutter.
Dette er et fint innføringskurs der deltakerne får et innblikk i enkel kickboxing med,og mot, en partner.  Vi er veldig nøye med å legge god struktur og trygge rammer for elevene, slik at de føler seg trygge. Vi passer på å få de mest aktive elevene til å finne roen og de mer introverte, stille elevene til å tørre å gi mer og kjenne mestring.
Mestring er nøkkelordet. Måten vi legger opp timen på, gjøres så enkelt at vi får alle deltakerne til å kjenne mestring.
Vi kjører enkle teknikker som slag og spark mot en partner som holder pads eller boksehansker for hverandre. Vi snakker om samarbeid og oppmuntring.

Brasiliansk Jiu Jitsu 90 eller 120 minutter.
Brasiliansk Jiu Jitsu er selvforsvar på bakken. Dette er som regel førstevalget for jentegrupper. Grunnen til dett er at de fleste jenter frykter ikke å bli slått eller sparket. Det de frykter mest er å havne på bakken med en person som holder dem nede. Dette kurset inneholder en del teknikker og prinsipper om hvordan forsvare seg i en slik situasjon.
Vi er veldig nøye med å legge god struktur og trygge rammer for elevene slik at de føler seg trygge. Vi passer på å få de mest aktive elevene til å finne roen og de mer introverte, stille elevene til å tørre å gi mer og kjenne mestring.
Også her er mestring nøkkelordet. Måten vi legger opp timen på, gjøres så enkelt at vi får alle deltakerne til å kjenne mestring. For å få dette til trenger vi minimum 90 minutter.

Praktisk del:
- Stående frigjøringer fra for eksempel håndleddsgrep, strupetak osv.
- Liggende selvforsvar, der en får innblikk i hva som er mulig mot en overgriper som kontrollerer offeret på bakken. For eksempel at overgriper sitter opp på offeret og holder strupetak. Her vil vi gjennomgå en del løsninger.
Det er vanlig at deltakerne er partnere med hverandre. Når det er en blandet klasse med gutter og jenter, snakker vi om grensesetting og respekt for hverandre.

Teoretisk del:.
Vi kjører samme teoridel på alle grupper uavhengig av hva slags kampsport vi bruker som verktøy.
- Hva er selvforsvar.
Veldig mange har en oppfatning av at selvforsvar handler om å forsvare seg mot et verbalt eller fysisk angrep fra en annen person.
Vi legger dette frem på en annen og uventet måte. Uten å gå i detaljer nå, kan vi forklare at i grove trekk handler selvforsvar for oss,  om å forsvare oss selv mot oss selv, og våre handlinger. Både i form av indre kommunikasjon, og om å tenke over våre handlinger før vi utøver dem. Vi snakker om grensesetting, både i den virkelige verden og i den virtuelle verden. Som i sosiale medier, som snapchat osv.
Vi har på tidligere kurs klart å formidler dette på en slik måte, at det virkelig treffer både ungdommene og lærere. Det gir et unikt perspektiv som veldig mange lærer tar med seg, og bygger videre på i klasserommet.

Priser
Kursene forgår helst hos oss på formiddagen på våre sentere i Vågsbygd eller på Lund, avhengig av hva som passer best for dere.
Grunnen til det er at vi har egnede matter og utstyr, og da slipper vi å frakte det med oss.
Vi kan selvfølgelig være hos dere også, men da må vi ha med oss utstyr og dere må ha egnet underlag.
Kommer vi til dere, tar vi kr 800 pr time ekstra for den tiden vi bruker på å hente og levere utstyr, samt kjøring.
Vi kan enten sende dere en faktura eller så kan dere betale samlet med kort etter endt kurs.

45 minutter.
Kr 100  pr person med minimumspris kr 2000

90 minutter
Kr 200 pr person med minimumspris kr 2500 

120 min inkl liten pause
Kr 300 pr person med minimumspris kr 4000.

Noen skoler ønsker å kjøre dette opplegget en gang, mens andre kjører opplegget over flere ganger.
Det gis 20 % rabatt for lengre kurs over 3 ganger.

Bestill slik:
Send en forespørsel pr mail med ønsket dato og hva dere ønsker.
Ha med navn på kontaktperson, tlf og antall personer.
[email protected]

 

Hvis du ønsker å finne ut mer

Hvis du er av typen som trener å vite mer om hva du. begir deg ut på, så er u sånn som de fleste av oss. Derfor har vi lagt ut  noen linker til bra Podcasts og videoer som kan gi deg et godt inntrykk av hva vi driver med. 

Liquid error: Nil location provided. Can't build URI.
Liquid error: Nil location provided. Can't build URI.
Liquid error: Nil location provided. Can't build URI.
Liquid error: Nil location provided. Can't build URI.