Utmelding

Med over 500 medlemmer, flere kampsportsentre, 20 + instruktører og et betalingselskap som ikke har oversikt over hvor mye medlemmene trener, er det viktig for oss at vi har et enkelt system for oppsigelser. Vi har i de siste 15 år brukt et system som har fungert utmerket for alle parter.

Vi vet at ikke alle er så flinke til å lese kontrakter, derfor har vi skrevet om oppsigelse i informasjonsbrosjyren som alle får utdelt før oppstart. I tillegg til at vi har skrevet dette flere steder på hjemmesiden, det er også oppslått på kampsportsenteret og selvfølgelig i kontrakten.

Når du melder deg inn, skriver du under på en kontrakt som vi sender til Zero-Zero Kreditt.
På denne kontrakten står det at medlemskapet løper helt til du sender skriftlig utmelding til Zero-Zero Kreditt, uavhengig av hvor mye eller lite du møter på timene.
Zero-Zero Kreditthar ikke kontroll på hvor mye medlemmene trener, eller om medlemmene trener. Det er din oppgave å avslutte kontrakten om du ikke ønsker å trene lengre. Zero-Zero Kreditt forholder seg kun til skriftlige utmeldinger.

Husk at det er to måneders oppsigelsestid.
Du blir ikke automatisk utmeldt når bindingstiden går ut.
Instruktørene har ikke tilgang til betalingsystemet til Zero-Zero Kreditt og kan ikke svare på spørsmål rundt betalinger.

Hvis du vil si opp kontrakten med KKS, må det gjøres på følgende måte:

For å si opp må du sende en oppsigelsen på epost med riktig informasjon direkte til Zero-Zero Kreditt

Her er en sjekkliste på hva du må få med;

  1. Fullt navn på medlemmet.
  2. Hvor medlemmet trener, Lund eller Vågsbygd.
  3. Dato du ønsker å si opp. (Det er 2 mnd oppsigelsestid)
  4. Ønsker å få restfakturaen trukket som vanlig, eller betale alt på en gang.

Når du her sendt mailen vil du motta bekreftelse på oppsigelsen opp til én måned etter at Zero-Zero Kreditt har mottatt den.

Zero-Zero Kreditt
Industrigata 33, 4632 Kristiansand
Telefon: 38 62 00 90
Faks 3800 3061
Epost: [email protected]

 

 

Betalingsikkerhet  

Det er Zero-Zero Kreditt som tar seg av alt som har med faktura, inn og utmeldinger av våre medlemmer å gjøre.
De ansatte på senteret sitter ikke på betalingsinformasjon, derfor må alt taes opp direkte med Zero-Zero Kreditt.

Etter at du leverer kontrakten til oss, sender vi den videre til Zero-Zero Kreditt..

Derfra må alle spørsmål angående betaling rettes til dem. KKS har ikke tilgang til deres systemer og kan derfor ikke svare på spørsmål angående betaling.

Svar på spørsmål vi har fått.

Vi vet at ikke alle er så flinke til å lese kontrakter, derfor er vi veldig tydelig med medlemmer som tegner kontrakt.
I tillegg til kontrakten informerer vi om dette på flere plasser.

  1. Det er oppslått på våre treningsentre.
  2. Vi skrevet om oppsigelse flere plasser i informasjonsbrosjyren som alle får utdelt før oppstart.
  3. Vi har skrevet dette flere steder på hjemmesiden, det er også oppslått på kampsportsenteret og selvfølgelig i kontrakten.

Hvis du allikevel ikke har fått det med deg beklager vi dette men vi har gjort det vi kan for  informere deg. 
Under har vi svar på en del spørsmål vi har fått gjennom årenes løp.