Back to Blog
Gradering på kks

Belter og Grader i KKS

belter gradering graderingskrav nye belter stripetest Sep 03, 2023

Veien til Svart Belte

Mange som begynner med kampsport har hørt om svart belte og ser det som et mål. Hos oss representerer svart belte en markør for kvalitet og dyptgående kunnskap. På Kristiansand Kampsport Senter kan ikke dette prestisjefylte beltet kjøpes eller tildeles tidlig i livet, derfor har vi en aldersgrense på minimum 18 år for å oppnå det svarte beltet.

Kunnskap og kvalitet krever tid og øvelse. Teoretisk sett kan alle oppnå det, hvis de er villige til å trene over tid. Hemmeligheten ligger i kontinuitet, resten utvikler seg naturlig underveis. Å sette seg som mål å nå svart belte kan virke nesten demotiverende på grunn av den lange reisen det innebærer. Derfor har vi et system med delmål, inkludert oppmøtestriper og beltegraderinger, som er designet for å motivere og hjelpe deg på vei. Dette gir konkrete milepæler som du kan jobbe mot og gir tydelige bevis på din fremgang.

Svart belte er ofte assosiert med kampsport, og mange ser det som høydepunktet. Når høydepunktet er oppnådd ser du at det er egentlig en ny begynnelse. Kravene for å oppnå svart belte varierer betydelig fra sted til sted, og det finnes ingen universell standard. Tiden det tar og minimumsalderen for å motta svart belte kan variere avhengig av stilart, kampsportgren og klubb. På Kristiansand Kampsport Senter har vi satt 18 år som minimumsalder for å få svart belte.

 

Foreldre/barn-partier, Juniorpartiet, Ungdomspartiet

 

Målet med beltene.

Å få belter og grader skal symbolisere mestring. På barnenivå skal det vise mer hvor lenge du har trent enn hvor mye du kan.

Når 18 årsgrense til svart belte på ligger til grunn blir hele barnekonseptet bygget opp, med "målet" å oppnå svart belte som 18 åring. Når et barn som 4 åring starter å trene, skal de teoretisk sett kunne gradere seg 2 ganger i året i 14 år uten å bli holdt igjen eller være på vent fordi det ikke er flere belter igjen å ta.

Erfaringsmessig så har alle barn forskjellige modningstid, og den. tida tar vi til hjelp. Innen de fyller 18 år og fortsetter å trene helt fra de er små, så er de knallflinke. Det viktigste oppgaven vi har er å klare å gjøre treningen så gøy, lærerikt og motiverende at de fortsetter å trene hele livet.

Kampsport 123

Når et barn velger seg en sport er det som regel foreldre eller venner som er med å påvirke hva de skal velge. Når de velger seg en kampsport er det som regel også en tilfeldighet. For at barnet skal holde ut over lengre tid er det viktig at det er spennende, utfordrende, variert og inkluderende.

Jeg startet å undervise kampsport (karate) i 1985 og har gjort det siden. På den tiden har jeg gjort meg opp noen erfaringer.

Her er noen av hovedtingene:

- Alle barn er forskjellig

- Hvor flink et barn er når de starter å trene avgjør ikke potensialet.

- Alle barn lærer i forskjellig tempo.

- Alle barn modnes til forskjellig tid.

- Barn lærer og oppfatter på forskjellige måter, dette må taes hensyn til.

- Barn trives med forutsigbarhet og struktur.

- Det hjelper ikke å skrike.

- Barn kjeder seg hvis de ikke får variasjon.

- Mange barn er helt lik foreldrene.

- Mange barn er helt ulik foreldrene.

Listen er lang, men utifra erfaringene har vi laget et opplegg som vi kaller KAMPSPORT 123, vi kunne like gjerne kalt det for kampsportskolen.

Jeg skal ikke gå inn på verdier osv, da dette er godt forklart andre plasser på hjemmesiden. Jeg skal forsøke å holde meg til progresjon og beltegraderinger.

 

Overgang til VOKSENPARTIET

Ungdommer som fyller 14 år før neste termin, må velge mellom Kickboxing eller Brasiliansk Jiu Jitsu. De kan prøve begge grenene før de bestemmer seg. Når de har valgt en gren, får de sitt første voksenbelte, slik at de har mulighet til å arbeide mot svart belte når de blir 18 år (vår svart belte aldersgrense). Vi har erfaring med denne overgangen og vet hva vi gjør.

Voksengraderinger

Krav for gradering

For å kunne gradere må du oppfylle følgende krav:

  1. Vise tilfredsstillende fremgang innen din kampsportgren og kommunisere med instruktøren om din beredskap for gradering.
  2. Ha tilstrekkelig oppmøte (BJJ) eller striper (Kali, Kickboksing). Oppmøtet registreres når du melder deg på din(e) treningsgruppe(r) på medlemslogg.no. Du kan også etterfylle oppmøtestriper ved å delta på spesielle arrangementer.
  3. Levere et fullstendig utfylt graderingsskjema innen fristen.
  4. Bestå graderingstesten.

Graderingspensumet er basert på det du trener regelmessig på treningene. Jo høyere grad du tar, desto mer vekt legges det på utførelse, fokus, skarphet og forståelse. Det er mulig å bestå testen selv om du ikke får toppkarakter, på samme måte som i skoleeksamener. Det er også normalt å se litt variasjon i ferdigheter blant utøvere med samme beltegrad.

Oppmøtestriper og betydning av striper

Kali Self-Defence og Kickboksing har jevnlige stripeprøver. Disse er delmål og hjelper instruktørene med tilbakemelding. Fra hvitt til grønt belte kreves minst 3 striper, deretter minst 5 striper mellom hver belte. Fargene på stripene indikerer ulike aspekter av utviklingen:

  • Sort: Innlæring
  • Blå: Forståelse
  • Rød: Teknikk
  • Grå: Skarphet
  • Lilla: Flyt

Brasiliansk Jiu Jitsu

Brasiliansk Jiu Jitsu følger pensumet til Roy Dean Academy, og graderingen ledes av Roy Dean selv. Kravene for hvert belte er tilgjengelige på vår nettside og i PDF-format fra KKS. Vi bruker opptil fire striper på hvert belte før gradering for å gi instruktørene innsikt i utøverens fremgang.

I BJJ krever gradering til nytt belte målrettet forberedelse og inkluderer demonstrasjon av tekniske krav og sparring mot andre utøvere.

Vanlige spørsmål

Vi forstår at gradering er nytt og ukjent for alle som ikke har vært bort i det før og spørsmålene er basert på uvitenhet og ikke fordi noen forsøker å være vanskelig. Her er mange av de

vanligste spørsmålene nye medlemmer og foreldre lurer på.

Svarene kan virke firkantet og vanskelig, men de er bunnet i verdiene vi ønsker å fremme, som å ta ansvar, tålmodighet, følge regler og å ta initiativ til å tilegne seg kunnskap.

- Når er neste gradering?

"Graderingsdatoer finner du på terminlisten, de ligger der som regel ved terminstart"

- Kan jeg gradere?

"Kickboxing & Kali Self Defence: Har du nok striper?"

"Brasiliansk Jiu Jitsu: Du vil få beskjed når tiden er inne."

- Jeg glemte å levere innen fristen, kan jeg gradere?

Sorry, vi har gitt beskjed på hver trening i 1 måned at du må melde deg på, hvis ikke det er viktig nok for deg er det ikke viktig for oss.

- Har jeg nok striper?

"Har du lest graderingskravene?" Oppmøtet ditt finner du på medlemslogg under classes.

- Jeg mangler en stripe, kan jeg melde meg på?

"Om det er tilstrekkelig med treninger igjen til at du rekker å opparbeide deg nok treninger."

"Skal du delta på sommer eller juleleir, det gir nok timer til å få en stripe."

Er svaret ja, kan du gradere. Er svaret nei, må du vente til du har nok treninger.

- Jeg kan ikke stille på gradering, kan jeg gradere?

"Du må være tilstede for å gradere." vi har gradering kun 2 ganger i året.

- Kan jeg dobbelgradere, hoppe over et belte liksom.

"Dessverre så er det ikke sånn det fungerer, med mindre du har svart belte i en lignende stilart"

Don't miss a beat!

New moves, motivation, and classes delivered to your inbox. 

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.