Back to Blog
Bloggoverskrift som viser sammensmeltingen av forretningsliv og Brasiliansk Jiu Jitsu, med en forretningssdrakt som går over i en BJJ gi, sammen med et sjakkbrett og en klokke, og tittelen 'Frigjør Potensial: Brasiliansk Jiu Jitsu for den Ferdige Profesjonelle

Utforsk Brazilian Jiu Jitsu: Nøkkelen til Forvandling for Ledere Over 40

balansert livsstil bjj for nybegynnere over 40 bjj for voksne bjj trening for profesjonelle brasiliansk jiu jitsu fysisk aktivitet for eldre gjenoppdag konkurranseånd helsefordeler med bjj lederutvikling livslang læring martial arts for ledere mental helse mental helse og kampsport nettverksbygging gjennom sport personlig vekst gjennom bjj profesjonell utvikling selvforsvar for voksne Feb 23, 2024

I en tid hvor balanse mellom arbeid og livsstil er mer kritisk enn noensinne, søker suksessfulle ledere etter nye måter å revitalisere både sinnet og kroppen på. Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) tilbyr en unik blanding av mental utfordring og fysisk trening som appellerer til den problemorienterte, målrettede naturen hos dagens toppledere. Denne kampkunsten, kjent for sin dybde og strategiske kompleksitet, er ikke bare for de unge og fysisk sterke; den er spesielt verdifull for de over 40 som søker etter en måte å bringe ny energi inn i deres travle, suksessfulle liv.

Finn Ny Energien i Brazilian Jiu Jitsu 

1. Gjenoppdag Din Konkurranseånd

Tom Hardy, en anerkjent skuespiller kjent for sin intense fysiske forberedelse til roller, har også omfavnet BJJ som en del av sitt personlige og profesjonelle liv. Hardys engasjement i BJJ illustrerer hvordan kampkunsten tilbyr en arena for kontinuerlig personlig utfordring og vekst, langt utenfor filmsettet. Dette viser at suksess i karrieren kan parallellføres med suksess på matta, hvor læring og selvforbedring er kontinuerlige prosesser.

Mark Zuckerberg, grunnleggeren av Facebook, er et annet eksempel på en toppleder som har vendt seg til kampkunster for å balansere sitt hektiske liv. Zuckerberg, som har trent i både BJJ og andre kampformer, understreker viktigheten av mental disiplin og fysisk velvære som kritiske komponenter for å opprettholde lederskap og innovasjon i den raske teknologiverdenen.

2. Bygg Et Fellesskap, Styrk Teamet

Ikke bare individuelle ledere, men også fremtredende selskaper har begynt å se verdien i å integrere BJJ som en del av sine ansattes velværeprogrammer. Bedrifter som Tesla og Spotify har implementert kampsportprogrammer, inkludert BJJ, som en måte å fremme samarbeid, stressmestring og fysisk helse blant sine ansatte. Disse programmene tilbyr en unik teambyggingsmulighet, hvor ansatte på alle nivåer kan møtes på like vilkår, lære av hverandre, og bygge respekt og forståelse gjennom felles utfordringer og prestasjoner.

3. En Plattform for Livslang Læring og Vekst

BJJ er mer enn bare en fysisk aktivitet; det er en livslang læringsreise. Det tiltrekker seg individer som verdsetter kontinuerlig forbedring, problemløsing og personlig vekst. For ledere over 40, tilbyr BJJ en sjelden mulighet til å utfordre seg selv på nye måter, å oppdage nye sider ved seg selv og å fortsette å vokse, ikke bare profesjonelt, men personlig.

BJJ etter 40:
Noen ting å tenke på

Å starte på en reise innen brasiliansk jiu-jitsu (BJJ) etter fylte 40 kan være en givende opplevelse som bidrar til både fysisk og mental helse. Med riktig innstilling og valg av treningssted kan denne kampsporten tilby langvarige fordeler, selv for de som befinner seg i høytstående yrker som forretningsfolk, leger, advokater og polititjenestemenn. Her er noen tanker og råd for å nærme seg BJJ med sikkerhet, helse og lang levetid i tankene.

Riktig Innstilling

1.Vær Åpen for Læring:

Forstå at BJJ er en livslang læringsreise. Det er viktig å nærme seg treningen med et åpent sinn og være klar over at det å være nybegynner igjen kan være en ydmykende opplevelse, spesielt for de som er vant til å være på toppen i sitt yrkesliv.

2. Prioriter Sikkerhet:

Gjør din fysiske og mentale helse til en prioritet. BJJ tilbyr en unik mulighet til å bygge styrke, fleksibilitet og utholdenhet, men det er viktig å lytte til kroppen din og unngå trening som kan føre til unødvendige skader.

3. Sett Realistiske Mål:

Forstå at fremgang i BJJ kommer over tid. Sett små, oppnåelige mål som fokuserer på personlig utvikling fremfor å sammenligne deg med andre.

4. Aldersbevisst Tilnærming:

Det er viktig å huske at selv om hodet kanskje ikke alltid husker at kroppen ikke er 23 år lenger, må vi tilpasse treningen deretter. Vår evne til å restituere og tåle fysiske påkjenninger endrer seg med alderen. Å anerkjenne dette er ikke et tegn på svakhet, men heller en strategi for å trene smartere. Ved å lytte til kroppen og ta hensyn til dens grenser, kan vi unngå unødvendige skader og sikre at vi kan fortsette å nyte BJJ og dens mange fordeler langt inn i fremtiden.

Velge Riktig Klubb

1. Finn en Klubb med Fokus på Teknikk over Styrke:

Se etter klubber som vektlegger teknisk dyktighet, strategi og posisjonering fremfor rå styrke og aggressivitet. Dette er spesielt viktig for de over 40 for å redusere risikoen for skader.

2. Sjekk Klubbens Kultur:

Finn et treningsmiljø hvor respekt, inkludering og læring er i sentrum. En klubb som verdsetter personlig vekst og utvikling over konkurranseprestasjoner vil være mer givende for de som ønsker å trene med langsiktighet i tankene.

Positive og Negative Aspekter å Se Etter

Positive Aspekter:


-Sosial Inkludering:

BJJ miljøet er kjent for sin inkluderende natur. Å være en del av dette fellesskapet kan bidra til å bryte ned sosiale barrierer som ofte finnes i yrkeslivet.

- Mental Vekst:

BJJ utfordrer ikke bare kroppen, men også sinnet. Det å lære å håndtere nederlag og frustrasjon på matten kan overføres til personlig og profesjonell vekst.


- Forbedret Fysisk Helse:

Regelmessig trening forbedrer kardiovaskulær helse, fleksibilitet og styrke, noe som er essensielt for å opprettholde en sunn livsstil.

- Temming av Egoet:

En av de mest verdifulle leksjonene man lærer gjennom BJJ er temmingen av eget ego. I møtet med motstandere av ulike ferdighetsnivåer lærer man raskt at seire og nederlag er en del av prosessen. Dette tvinger utøvere til å vurdere sine egne styrker og svakheter mer objektivt, lære å tenke før de handler, og utvikle en dypere forståelse av tålmodighet og ydmykhet. Denne egenskapen er ikke bare nyttig på matten, men overføres også til dagliglivet, hvor beslutningsprosesser og interpersonlige relasjoner kan dra nytte av et mer reflektert og mindre ego-drevet perspektiv.

- Styrken i Selvbeherskelse:

Jocko Willink, en pensjonert Navy SEAL og en respektert figur innen lederskap og selvdisiplin, deler synspunkter om viktigheten av selvbeherskelse og styrken i å kunne forsvare seg. Han snakker ofte om hvordan disiplin er frihet, og hvordan trening i kampsport som BJJ ikke bare forbereder en fysisk, men også mentalt, for livets utfordringer. Willink fremhever hvordan BJJ og lignende disipliner lærer viktigheten av ydmykhet, fordi man stadig blir satt på prøve og noen ganger overvunnet, uansett hvor dyktig man blir.

Jocko snakker om konseptet med å være et "monster" i positiv forstand; å ha kapasiteten til å utøve stor kraft eller innflytelse, men å velge å styre denne kraften med disiplin og etikk. Han mener at å ha kunnskapen og ferdighetene til å forsvare seg gir en en dypere forståelse av egen styrke og potensial, samtidig som det lærer viktigheten av å bruke denne styrken rettferdig og ansvarlig.

Ved å trene BJJ eller andre former for kampsport, understreker Jocko betydningen av å utvikle det han kaller "detempered aggression" eller temperert aggresjon. Dette innebærer å kunne mobilisere aggressivitet når det er nødvendig for selvforsvar eller for å beskytte andre, men også å ha selvkontrollen til å dempe eller holde tilbake denne kraften når det er klokt eller nødvendig. Slik blir evnen til å være et "monster" en kilde til styrke og sikkerhet, ikke en trussel.

Negative Aspekter:


-Risiko for Skader:

Mens BJJ kan tilpasses for å minimere risiko, er det alltid en inneboende risiko for skader. God kommunikasjon mellom sparringspartnere om intensitetsnivået og enighet om sikkerhetsprinsipper er nøkkelen til å skape et trygt treningsmiljø. Dette sikrer at alle, uavhengig av fysisk styrke, kan nyte godt av BJJ med minimal risiko for skade. Utvikle en forståelse av egne styrker og begrensninger. Dette kan bidra til å unngå situasjoner der overdriven bruk av styrke kan sette både utøveren og partneren i fare.


- Tid og Engasjement:

Å oppnå ferdigheter i BJJ krever tid og dedikasjon. Dette kan være utfordrende for de med krevende karrierer.

- Potensialet for Avhengighet:

Et aspekt ved BJJ som ofte overrasker nye utøvere, er hvor vanedannende det kan være. Den kontinuerlige utfordringen, kombinert med den fysiske og mentale veksten man opplever, kan raskt føre til en lidenskap for sporten som overgår en vanlig hobby. Dette engasjementet kommer av gleden ved å mestre nye teknikker, følelsen av fellesskap i klubben, og den personlige utviklingen man gjennomgår. For mange blir BJJ en integrert del av livet, et verktøy for selvforbedring som påvirker alle aspekter av deres daglige rutiner. Denne avhengigheten er positiv så lenge den balanseres med ansvar og oppmerksomhet mot kroppens behov for hvile og restitusjon.

Gevinsten av Å Starte BJJ etter 40

Å begynne med BJJ etter fylte 40 tilbyr unike muligheter for personlig og fysisk utvikling. Det tilbyr en arena hvor yrke, status og økonomi tar baksetet, og hvor personlig vekst, respekt for andre og selvforbedring er det som virkelig teller. Dette kan være en dypt givende opplevelse som beriker livet både på og utenfor matten, og som gir verdifulle leksjoner i ydmykhet, tålmodighet og utholdenhet.

Bli med i Fellesskapet ved Kristiansand Kampsport Senter

For de som bor i eller nær Kristiansand, representerer Kristiansand Kampsport Senter en gylden mulighet til å utforske BJJ. For de som befinner seg andre steder, la denne artikkelen inspirere deg til å søke etter et lokalt BJJ-akademi. Enten målet ditt er å forbedre din fysiske form, finne en ny mental utfordring, eller bare å bli en del av et støttende fellesskap, har BJJ noe å tilby.

BJJ tilbyr en unik mulighet for personer over 40 til å revitalisere deres liv gjennom fysisk trening, mental disiplin og samhold. Ved å ta opp BJJ, kan du ikke bare finne en ny hobby, men potensielt transformere hvordan du ser på utfordringer, læring og personlig vekst. Er du klar til å ta det første steget?

Klikk deg inn på linken for å lese mer om hvordan du kan komme på en gratis uforpliktende prøveuke.

Don't miss a beat!

New moves, motivation, and classes delivered to your inbox. 

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.